Potrzeba wydłużenia terminów sporządzania wykazów nieruchomości i składania wniosków o ujawnienie...
Wojciech Kowalski
12.05.2011
Resort sprawiedliwości pozytywnie ocenia efekty ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie: w 2010...
Lex/Lex
12.05.2011
Obowiązujące od ponad sześciu lat przepisy pozwalające na składanie skarg na przewlekłość...
Krzysztof Sobczak
12.05.2011
MSWiA przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni w...
Wojciech Kowalski
12.05.2011
Krakowska prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące działalności Komisji Majątkowej; badana jest...
Lex/Lex
12.05.2011
Udało nam się uzgodnić wspólne stanowisko dotyczące rozporządzenia w sprawie dziedziczenia...
Krzysztof Sobczak
12.05.2011
Prawo UE - i tym samym czwartkowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie pisowni nazwisk w...
Lex/Lex
12.05.2011
Słuzby więzienne Polski i Ukrainy zawarły porozumienie o współpracy w związku z z organizacja...
Krzysztof Sobczak
12.05.2011
Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 13,5 % w stosunku rocznym, a obniżona...
Jolanta Mazur
12.05.2011
Usunięcie z ustawy refundacyjnej kontrowersyjnego zapisu dotyczącego przekazywania przez firmy...
Lex/Lex
12.05.2011
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Litwa może odmówić zmiany pisowni nazwiska na polską, chyba...
Lex/Lex
12.05.2011
Prokurator generalny Andrzej Seremet przesłał w czwartek do resortu sprawiedliwości pismo z...
Lex/Lex
12.05.2011
Resort finansów wycofał się z pomysłu podniesienia z 40 zł do 1000 zł opłat za wydanie...
Lex/Lex
12.05.2011
Mężczyzna, który w prowokacji wobec kardiochirurga Tomasza Hirnle odegrał rolę pacjenta, był w...
Lex/Lex
12.05.2011
Sejmowa Komisja Gospodarki zarekomendowała posłom odrzucenie części poprawek do ustawy o kredycie...
Emilia Zakrzewska/KW
12.05.2011
W MSWiA odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu specustawy na Euro 2012. Nowe...
Lex/Lex
12.05.2011
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad projektem rozporządzenia w sprawie...
Krzysztof Sobczak
12.05.2011
Chcieliśmy w ustawie o racjonalizacji zatrudnienia w administracji pogodzić różne cele -mówi...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.05.2011
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych...
Anna Stańczuk
12.05.2011
Wątpliwości związane z głośną sprawą niepowołanych sędziów pozostają nierozstrzygnięte. W...
Krzysztof Sobczak
11.05.2011
Sędzia Zbigniew Wielkanowski z Torunia nie przejdzie w stan spoczynku i nadal będzie orzekał -...
PAP
11.05.2011
Sąd Najwyższy postuluje, by nie wszyscy prawnicy mogli przed nim występować - taki pomysł zgłosił w...
PAP
11.05.2011
Jawność postępowania dyscyplinarnego toczącego się wobec notariusza będzie można wyłączyć tylko w...
Krzysztof Sobczak
11.05.2011
Po ubiegłorocznych egzaminach adwokackim, radcowskim i notarialnym od uchwał komisji...
Krzysztof Sobczak
11.05.2011
Prawnicy
Prawdopodobne jest, że TK wyda dzisiaj orzeczenie zakresowe, które wyłączałoby z redukcji...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.05.2011
Sprawa o uchylenie, ustalenie nieistnienia oraz o stwierdzenie nieważności uchwały organów...
Wojciech Kowalski
11.05.2011
W MSWiA odbędzie się w czwartek konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu specustawy na Euro...
Lex/Lex
11.05.2011
Od okresowych opinii dotyczących pograniczników nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego -...
Krzysztof Sobczak
11.05.2011
Sejm po drugim czytaniu skierował do komisji nadzwyczajnej rządowy "pakiet atomowy" - projekty...
Lex/Lex
11.05.2011
W urzędach skarbowych nie będzie można rejestrować firm. Jednak formalności podatkowe nowy...
Krzysztof Sobczak
11.05.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski