Rozgrywki między drużynami studentów prawa, polegające na symulacji postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, odbywają się w oparciu o kazus wprowadzający hipotetyczną ustawę o parytetach w organach spółek prawa handlowego. Turniej przebiega w dwóch etapach. Pierwszy – pisemny – to przygotowanie przez zespoły studentów wniosku do Trybunału Konstytucyjnego kwestionującego rozwiązania wprowadzone przez ustawę pod kątem ich zgodności z Konstytucją, oraz odpowiedzi na taki wniosek. Najlepsze drużyny z całej Polski biorą udział w drugim etapie Turnieju – rozgrywkach ustnych – w którym wcielają się w rolę jednego z uczestników postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Eliminacje oraz finał Turnieju odbędą się w Warszawie. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy zaprasza do udziału studentów zainteresowanych zarówno prawami człowieka, jak i prawem konstytucyjnym, cywilnym, handlowym czy gospodarczym. Projekt stwarza niepowtarzalną okazję do zastosowania prawa w praktyce, w duchu zdrowej studenckiej rywalizacji.
Odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczące zarówno treści Kazusu, jak i Regulaminu, będą publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Regulamin Konstytucyjnego Turnieju Sądowego 

Kazus turniejowy 

Terminy: 
1 marca - ogłoszenie kazusu   
1 marca do 31 marca - rejestracja drużyn 
30 kwietnia - złożenie pierwszego pisma (wniosek) 
do 7 maja - przesłanie wniosków drużynom 
31 maja - złożenie drugiego pisma (odpowiedź na wniosek) 
do 30 czerwca - ogłoszenie listy jurorów 
do 15 września - ogłoszenie wyników etapu pisemnego 
druga połowa listopada - etap ustny w Warszawie 

Kontakt 
Joanna Lora - koordynator projektu 
tel. 513 137 698 
turniej@stowarzyszenieholda.pl