Lista jest tworzona na potrzeby sądów, prokuratur, policji oraz placówek konsularnych. Na listę zostaną wpisani adwokaci, którzy do 9 marca b.r. prześlą swoje zgłoszenie na adres: ora.warszawa@adwokatura.pl.
Zgłoszenie powinno zwierać następujące informacje:
Imię i nazwisko; daty od 4 czerwca do 1 lipca b.r., w których zgłaszający deklaruje dyspozycyjność i uczestnictwo w sprawach związanych z EURO 2012, dane kontaktowe i znajomość języków obcych.