Wprowadzenie kryterium dochodowego w kontekście uzyskania becikowego zostało zaproponowane przez resort pracy w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Projekt ustawy jest realizacją postulatów wygłoszonych przez Premiera w expose 18 listopada. Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Projekt ustawy został przekazany Komitetowi Rady Ministrów.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 29 lutego 2012 r.