Przyszli adwokaci i radcowie prawni będą po zmianach tylko 3, a nie 5 lat praktykować, aby  przystąpić do egzaminu zawodowego. Według projektu ministerstwa sprawiedliwości następuje likwidacja części testowej tego egzaminu. Znosi się obowiązek powołania zastępców członków komisji egzaminacyjnej.
Komornikom także skróci się aplikację komorniczą (z 2 lat do 1, 5 roku); zmiany punktacji egzaminu konkursowego (wstępny na aplikację) przez dostosowanie do zasad obowiązujących na egzaminach na inne aplikacje; likwidacji części ustnej egzaminu komorniczego oraz zmiany punktacji z części pisemnej; skrócenie z 5 do 3 lat stażu „stosowania prawa”, który uprawnia do zdawania egzaminu komorniczego bez aplikacji komorniczej; rezygnacji z obowiązkowych badań psychologicznych kandydatów na komorników.
MS przewiduje również zmniejszenie opłaty za egzamin państwowy na licencję syndyka. Możliwa będzie rezygnacja z wymogu uzyskania zaświadczenia RDN (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych); odstąpienie od obowiązku przedstawiania przez kandydatów na syndyków zaświadczeń lekarskiego i psychologicznego.
Notariusz odbywa aplikację po odbyciu minimalnego okresu 2 lat pracy w charakterze asesora notarialnego. Z odbycia praktyki zwolnione zostaną osoby wykonujące zawód komornika przez okres 3 lat, o ile posiadają wykształcenie prawnicze, a dla adwokatów, radców prawnych  lub radców Prokuratorii Generalnej zniesiony zostaje wymóg minimalnej 3 letniej praktyki. Do 3 lat skrócone zostają okresy stosowania prawa uprawniające do przystąpienia do egzaminu notarialnego.
Urzędnik sądowy i prokuratury może mieć wykształcenie średnie, a staż będzie skrócony
z 12 do 6 miesięcy.
Więcej>>Premier i minister: deregulacja początkiem poszerzania wolności gospodarczej