Z początkiem 2012 roku wejdzie w życie szereg zmian dotyczących zatrudniania kierowców. Jedną z...
Lex/Lex
29.12.2011
Opozycja domaga się więcej praw w parlamencie. W tym celu proponuje zmienić regulamin Sejmu....
Lex/Lex
29.12.2011
Rada Podatkowa PKPP Lewiatan negatywnie oceniła projekty rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie...
Jolanta Mazur
29.12.2011
Opolski Sąd Rejonowy zarejestrował Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej - poinformowali w...
Lex/Lex
29.12.2011
Od 1 stycznia 2012 roku rusza abolicja dla cudzoziemców, którzy nielegalnie przebywają w Polsce....
Lex/Lex
29.12.2011
Miejsce wykonywania pracy może być określone jako obszar geograficzny - wynika z uchwały Sądu...
Lex/Lex
29.12.2011
Drogi nie będące drogami publicznymi podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Spór...
Lex/Lex
29.12.2011
Od nowego roku nie będą wydawane nowe biometryczne dowody osobiste z chipem. Termin przesunął się o...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.12.2011
W połowie stycznia w Trybunale Konstytucyjnym związek prokuratorów chce złożyć skargę na przepisy...
PAP
28.12.2011
Prawnicy
Kryzys nie ominie wymiaru sprawiedliwości. Na wzrost wynagrodzeń w najbliższym czasie sędziowie nie...
Krzysztof Sobczak
28.12.2011
Zgłoszenia kandydatów do tytułu Prawnik pro bono należy nadsyłać do dnia 31 stycznia 2012 roku -...
28.12.2011
Prawnicy
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę okołobudżetową - poinformowała w środę Kancelaria...
Krzysztof Sobczak
28.12.2011
Polski sędzia ma do rozpoznania 173 sprawy rocznie. Jego włoski kolega czterokrotnie więcej, a...
Krzysztof Sobczak
28.12.2011
Prawnicy
Zmiany w systemie emerytalnym grup uprzywilejowanych, czyli służb mundurowych, górników, duchownych...
Krzysztof Sobczak
28.12.2011
Pacjenci nie mają pewności, że po 1 stycznia dostaną leki ze zniżką. I to mimo publikacji wykazów...
Lex/Lex
28.12.2011
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę podwyższającą składki rentowe - poinformowała w...
Lex/Lex
28.12.2011
Zmiany w systemie emerytalnym grup uprzywilejowanych, czyli służb mundurowych, górników, duchownych...
Krzysztof Sobczak
28.12.2011
Większość skontrolowanych biur podróży zaprzestało stosowania kwestionowanych przez Prezes UOKiK...
Włodzimierz Kazimierczak
28.12.2011
Jak prawidłowo udzielaić dodatkowego urlopu macierzyńskiego na przełomie roku?...
Lex/Lex
28.12.2011
Po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP sąd rejestrowy dokonuje z urzędu wpisu...
Wojciech Kowalski
28.12.2011
Od 1 stycznia 2012 roku zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o transporcie drogowym, która na...
Lex/Lex
28.12.2011
Od 1 stycznia przyszłego roku będzie można zarejestrować spółkę z o.o. w 24 godziny. Celem...
Wojciech Kowalski
28.12.2011
Od 1 stycznia 2012 r. System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS) będzie...
Lex/Lex
28.12.2011
Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych przez samorządy województw jest zadaniem zleconym...
Włodzimierz Kazimierczak
28.12.2011
Przedsiębiorcy będą mieli mniej obowiązków ograniczających ich w prowadzeniu działalności...
Lex/Lex
28.12.2011
Na pierwszym posiedzeniu w 2012 r. Sejm prawdopodobnie zajmie się obywatelskimi projektami ustaw...
Lex/Lex
28.12.2011
1 stycznia 2012 r. wzrasta akcyza na olej napędowy, co będzie oznaczało wzrost cen tego paliwa o 18...
Lex/Lex
28.12.2011
1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,...
Włodzimierz Kazimierczak
28.12.2011
Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego będą mogły działać na dotychczasowych zasadach...
Lex/Lex
28.12.2011
Dobry stan gospodarki i finansów nie zwalnia z konieczności podejmowania trudnych reform. Postulaty...
Włodzimierz Kazimierczak
28.12.2011