Umieszczenie osadzonego w celi o powierzchni poniżej trzech metrów kwadratowych na osobę może...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.10.2011
Komisja Europejska zaproponowała w czwartek, by manipulatorzy na rynku finansowym byli poddawani...
Lex/Lex
20.10.2011
Przedmiotem przedawnienia mogą być tylko cywilnoprawne roszczenia majątkowe, z wyłączeniem...
Emilia Zakrzewska/KW
20.10.2011
Nie podpiszecie umów ze studentami, to nie będziecie za nic brać pieniędzy ostrzega rektorów...
Lex/Lex
20.10.2011
W związku z przeprowadzoną reorganizacją w Siłach Zbrojnych RP, wynikła potrzeba zmian w...
Lex/Lex
20.10.2011
1 stycznia 2012 r. zmienią się zasady członkostwa w Otwartych Funduszy Emerytalnych, do umowy...
Lex/Lex
20.10.2011
Dziewięć nowych stanowisk będą musiały utworzyć w przyszłym roku samorządy, by realizować nowe...
Lex/Lex
20.10.2011
Na stronach Ministerstwa Finansów zaprezentowano wskaźniki dochodów podatkowych dla poszczególnych...
Lex/Lex
20.10.2011
Wszyscy, a nie tylko osoby starsze, będą mogli zaciągnąć odwrócony kredyt hipoteczny, ponadto...
Lex/Lex
20.10.2011
W Niemczech 80 procent obywateli ma ubezpieczenia ochrony prawnej. W krajach skandynawskich ten...
Krzysztof Sobczak
20.10.2011
Nie jest konieczne precyzyjne wskazanie, w każdym przypadku, w uzasadnieniu decyzji w przedmiocie...
Lex/Lex
20.10.2011
W połowie grudnia Urząd Regulacji Energetyki przedstawi mapę drogową liberalizacji rynku gazu w...
Lex/Lex
20.10.2011
Stołeczni radni odrzucili w czwartek obywatelski projekt umożliwiający osobom prawnym...
Lex/Lex
20.10.2011
Polska administracja podatkowa będzie wymieniać informacje ze swoimi odpowiednikami w Austrii,...
Lex/Lex
20.10.2011
Opłacie skarbowej nie będzie podlegała decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania zezwolenia na...
Lex/Lex
20.10.2011
Wolno stojące kolektory słoneczne powinny być traktowane jako urządzenie budowlane związane z...
Lex/Lex
20.10.2011
Nie ma skutecznych środków, które zapewniałyby wykonanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw...
Krzysztof Sobczak
20.10.2011
Mediacja jest w Polsce zbyt rzadko stosowana, ponieważ społeczeństwo ma zbyt małą wiedzę o takim...
Lex/Lex
20.10.2011
Międzynarodowa kancelaria Salans jest laureatem prestiżowego konkursu The Lawyer European Awards...
Krzysztof Sobczak
19.10.2011
Rynek
W Niemczech 80 procent obywateli ma ubezpieczenia ochrony prawnej. W krajach skandynawskich ten...
Krzysztof Sobczak
19.10.2011
Rynek
Od 19 października 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 września 2011 r....
19.10.2011
Prokuratura Okręgowa w Olsztynie umorzyła śledztwo w sprawie molestowania seksualnego pracownicy...
PAP
19.10.2011
Prawnicy
W ciągu pięciu lat w izbach skarbowych w całej Polsce odbyło się zaledwie 31 rozpraw podatkowych....
Krzysztof Sobczak
19.10.2011
Rynek
Władze polityczne nie chcą z nami rozmawiać, porozmawiamy więc sami - stwierdzają organizatorzy...
Krzysztof Sobczak
19.10.2011
Prawnicy
Ministerstwo sprawiedliwości opracowuje nowe wzory urzędowych formularzy wniosków o wpis do...
19.10.2011
Z badania przeprowadzonego na grupie tysiąca polskich sklepów internetowych wynika, że ponad 30...
Krzysztof Sobczak
19.10.2011
Komisja Europejska ogłosiła w środę projekt nowego funduszu infrastrukturalnego, z którego będą...
Lex/Lex
19.10.2011
W naszej codziennej prawniczej praktyce korzystamy z kserokopiarek oraz edytorów tekstu. Nie zawsze...
Krzysztof Sobczak
19.10.2011
Rynek
Do Sądu Najwyższego wpłynęły 72 protesty wyborcze, z czego 12 zostało wniesionych poza ustawowym...
Krzysztof Sobczak
19.10.2011
Albo mandat poselski, albo prokuratura - mówią marszałek Sejmu i Krajowa Rada Prokuratury o...
Lex/Lex
19.10.2011