Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę radnych PiS, którzy uznali, że władze stolicy...
Lex/Lex
18.11.2011
Podatek tonażowy jako forma pomocy publicznej państwa został uznany przez Komisję Europejską za...
Lex/Lex
18.11.2011
W dniu 27 października 2011 r. wydano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji...
Lex/Lex
18.11.2011
Ryszard Kalisz (SLD) został w czwartek ponownie wybrany na przewodniczącego sejmowej Komisji...
PAP
17.11.2011
Prawnicy
Prokurator Generalny w obwieszczeniu z 28 października 2011 r. podał do wiadomości informację o...
Katarzyna Irytowska
17.11.2011
Rynek
Nadmiar tolerancji dla nietolerancji jest największym problemem. Ten nadmiar tolerancji występuje w...
Krzysztof Sobczak
17.11.2011
Nie było nacisków na prokuratorów zajmujących się sprawą Barbary Blidy - wynika z postanowienia...
PAP
17.11.2011
Instytucja pełnomocnika z urzędu uległa wypaczeniu. Prawnicy biją na alarm: osoby wnioskujące o ten...
Krzysztof Sobczak
17.11.2011
Rynek
Ryszard Kalisz (SLD) został w czwartek ponownie wybrany na przewodniczącego sejmowej Komisji...
Lex/Lex
17.11.2011
Ok. 1,5 mln zł otrzyma od Skarbu Państwa b.żołnierz z jednostki w Skwierzynie (Lubuskie), który w...
Lex/Lex
17.11.2011
Komisja ustawodawcza jednogłośnie wybrała w czwartek Wojciecha Szaramę (PiS) na swego...
Lex/Lex
17.11.2011
PiS prawdopodobnie ponowi swoje wnioski do TK o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów...
Lex/Lex
17.11.2011
Firma ubezpieczeniowa musi zwrócić poszkodowanemu koszty wynajęcia pojazdu zastępczego, także gdy...
Lex/Lex
17.11.2011
Wspólnik spółki kapitałowej, który oddał swój jeden udział w spółce drugiemu, iluzorycznemu...
Lex/Lex
17.11.2011
Nie zgadzamy się zarówno z tezą, jak i z uzasadnieniem uchwały podjętej 24 października - napisało...
Lex/Lex
17.11.2011
Sejm wybrał w czwartek jednego zastępcę przewodniczącego Trybunału Stanu i 15 jego członków....
Lex/Lex
17.11.2011
Wchodzą w życie unijne przepisy, które wymagają od producentów papierosów przestrzegania nowych...
Lex/Lex
17.11.2011
Nigdy nie sprzeciwialiśmy się przekazaniu spraw z zakresu prawa pracy wydziałom cywilnym - napisał...
Krzysztof Sobczak
17.11.2011
Trybunał Konstytucyjny może orzekać o zgodności rozporządzeń unijnych z konstytucją RP - orzekł w...
Lex/Lex
17.11.2011
Poseł PO Jarosław Gowin zostanie powołany na stanowisko ministra sprawiedliwości. Tę informację...
Krzysztof Sobczak
17.11.2011
Nadal nie wyjaśniona jest sprawa możliwości założenia księgi wieczystej w budynku wybudowanym na...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.11.2011
Podatnik nie może przenosić na inne osoby odpowiedzialności za zaniedbania we własnej firmie, bo to...
Lex/Lex
17.11.2011
Nie ma przeszkód formalnych, by Jarosław Gowin, który nie ma wykształcenia prawniczego, został...
Krzysztof Sobczak
17.11.2011
Rolnik sprzedający działki budowlane wydzielone z gospodarstwa rolnego jest podatnikiem VAT - uznał...
Lex/Lex
17.11.2011
Utworzenie jednostki pomocniczej gminy nie jest obowiązkowe, a zatem nie ma podstaw do zastosowania...
Lex/Lex
17.11.2011
Z dniem 17 listopada 2011 r. wszedł w życie wyrok z 4 listopada 2010 r., w sprawie K 19/06, w...
Wojciech Kowalski
17.11.2011
ZUS przedstawił informację o ubezpieczonych wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o...
Lex/Lex
17.11.2011
Właściciel auta, który nie ma licencji taksówkowej, nie może używać taksometru, umieszczać na dachu...
Lex/Lex
17.11.2011
Ustanowienie aresztu domowego, Rejestru Utraconych Dóbr Kultury oraz tzw. służebności przesyłu dot....
Lex/Lex
17.11.2011
Zasady sprzedaży drewna stosowane przez Lasy Państwowe miały charakter antykonkurencyjny. Sąd...
Krzysztof Sobczak
17.11.2011