Allen & Overy w Warszawie doradzało Bankowi BPH S.A. w związku z nabyciem od Banku Polska Kasa Opieki S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków należących do Banku Pekao zlokalizowanych przy ul. Towarowej 25A w Warszawie. Nieruchomość ta zostanie przeznaczona do użytku przez Centralę Banku. Wartość transakcji wyniosła 138,240,000 złotych.

Jacek Michalski

Przy transakcji doradzał mecenas Jacek Michalski, partner w dziale korporacyjnym warszawskiego biura kancelarii Allen & Overy oraz Bartosz Andruszaniec, starszy prawnik.

Bartosz Andruszaniec

Poproszony o komentarz Jacek Michalski stwierdził: "Z przyjemnością doradzaliśmy Bankowi BPH S.A. przy transakcji, która pozwoliła nam umocnić relację z klientem, któremu w ostatnim roku doradzaliśmy w związku z integracją z GE Money Bank S.A. Transakcja ta dodatkowo potwierdza silną pozycję naszej praktyki nieruchomościowej na polskim rynku".