Rada Ministrów przyjęła Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 r.,...
Włodzimierz Kazimierczak
28.12.2011
Choć grozili kieleckiemu sędziemu zgwałceniem żony i córki, prokuratura nie zdołała nikogo...
Krzysztof Sobczak
27.12.2011
Do 700 prokuratorów mogłoby odejść w 2012 r. w stan spoczynku, gdyby wprowadzono niekorzystne dla...
PAP
27.12.2011
Prawnicy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia krytykuje projekt rozporządzenia ministerstwa...
Katarzyna Żaczkiewicz
27.12.2011
Od poczatku przyszłego roku obowiązywać będą znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych....
Krzysztof Sobczak
27.12.2011
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione albo utworzono kolejne...
Katarzyna Irytowska
27.12.2011
Rynek
Chociaż ustawa o doradztwie podatkowym dopuszcza stosowanie przez doradców podatkowych marketingu,...
Krzysztof Sobczak
27.12.2011
Rynek
Dostęp do pomocy prawnej migrantów przymusowych jest nadal niewystarczająca twierdzi Maja Tobiasz z...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.12.2011
Unijny system handlu emisjami CO2 w lotnictwie nie narusza prawa międzynarodowego - orzekł...
Włodzimierz Kazimierczak
27.12.2011
Faktury VAT można było przechowywać w formie elektronicznej także pod rządami poprzedniego...
Włodzimierz Kazimierczak
27.12.2011
Polskie kancelarie stają się liderami w naszej części Europy. Do obsługi były w 2011 roku operacje...
Krzysztof Sobczak
27.12.2011
Rynek
Część właścicieli aptek zapowiada, że nie zawrze umów z Narodowym Funduszem Zdrowia - poinformował...
Lex/Lex
27.12.2011
Od przyszłego roku, aby otrzymać "becikowe", trzeba będzie przedstawić zaświadczenie, że matka od...
Lex/Lex
27.12.2011
Business Centre Club, organizacja zrzeszająca pracodawców prywatnych, wystąpiła do Rzecznika Praw...
Lex/Lex
27.12.2011
Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu...
Włodzimierz Kazimierczak
27.12.2011
Siedmiu sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego ma wkrótce zdecydować, czy posiedzenia sądów są z...
Lex/Lex
27.12.2011
Pracownik, który zachoruje na przełomie roku kalendarzowego może liczyć na świadczenie...
Lex/Lex
27.12.2011
W przyszłym roku firmy nie będą musiały kredytować fiskusa i wpłacać w grudniu podwójnych zaliczek...
Lex/Lex
27.12.2011
Stosując polskie prawo podatkowe coraz częściej napotykamy trudności z właściwym określeniem...
Lex/Lex
27.12.2011
Niepełnosprawni, bojąc się utraty pracy w zakładach pracy chronionej, masowo zabiegają o...
Lex/Lex
27.12.2011
W nadchodzącym roku osoby oszczędzające na emeryturę będą mogły odliczyć od dochodu wpłaty na...
Lex/Lex
27.12.2011
Do 700 prokuratorów mogłoby odejść w 2012 roku w stan spoczynku, gdyby wprowadzono niekorzystne dla...
Lex/Lex
27.12.2011
Na posiedzeniu Komitetu Standardów Rachunkowości w dniu 13 grudnia 2011 r. członkowie Komitetu...
Lex/Lex
27.12.2011
Wraz z końcem 2011 r. przestanie obowiązywać ustawa antykryzysowa. W miejsce przepisów ustawy...
Lex/Lex
27.12.2011
Od stycznia przedsiębiorcy opłacający dotychczas zaliczki na ogólnych zasadach (na podstawie...
Lex/Lex
27.12.2011
Osoby, które kupowały materiały niezbędne do budowy lub remontu, mogą występować o częściowy zwrot...
Lex/Lex
27.12.2011
System Dozoru Elektronicznego, który pozwala na odbywanie kary w domu, od 1 stycznia przyszłego...
Lex/Lex
27.12.2011
Od 1 stycznia 2012 roku stosunek pracy na podstawie mianowania zniknie z jednostek samorządowych....
Lex/Lex
27.12.2011
4 stycznia powołany przez Naczelną Radę Lekarską zespół ds. opracowania zmian ustawy refundacyjnej...
Lex/Lex
27.12.2011
Już ponad pięciuset adwokatów z całej Polski podpisało deklarację przystąpienia do współpracy w...
Krzysztof Sobczak
27.12.2011