Jak zapowiedział premier Donald Tusk, od lipca 2012 roku każdy policjant oraz żołnierz zawodowy...
Jacek Górski/PSP
02.01.2012
Odesłanie wiadomości oznaczało uczestnictwo w konkursie i otrzymywanie płatnych smsów do dnia jego...
Krzysztof Sobczak
02.01.2012
Od początku tego roku zmieniają się zasady wymierzania grzywien oraz ich zamiany na pracę...
Lex/Lex
02.01.2012
W przyszłym roku będzie 252 dni roboczych i 114 dni wolnych od pracy. Roczny wymiar czasu pracy w...
Lex/Lex
02.01.2012
Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje rozporządzenie z 21 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdań z...
Lex/Lex
02.01.2012
Dla każdego rodzaju działalności limit przychodów uprawniający do opodatkowania ryczałtem jest...
Krzysztof Sobczak
02.01.2012
W wyniku przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z o.o. nie powstanie po stronie członków a...
Jolanta Mazur
02.01.2012
W województwie śląskim 2012 rok poświęcony jest pamięci pierwszego marszałka przedwojennego Sejmu...
Krzysztof Sobczak
01.01.2012
Prawnicy
W początkach stycznia liczba sędziów wojskowych w sądach garnizonowych ma zmniejszyć się o 25 osób...
PAP
01.01.2012
Młodzi ludzie dawno nie mieli tak utrudnionego startu w dorosłość - według danych Ministerstwa...
Lex/Lex
01.01.2012
Opracowanie planów zwalczania najpoważniejszych rodzajów przestępczości, przyjęcie paktu, który ma...
Lex/Lex
01.01.2012
W niedzielę ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton będą miały zakaz wjazdu na...
Lex/Lex
01.01.2012
Szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski chce, by w 2012 r. duża część działań kancelarii była...
Lex/Lex
01.01.2012
Od dzisiaj podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej nie będą musieli mieć Numeru...
Lex/Lex
01.01.2012
Od Nowego Roku wchodzi w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zmienia...
Lex/Lex
01.01.2012
Skarg dotyczących dyskryminacji nie jest na razie wiele; dotychczas wpłynęło ich ok. tysiąca, ale...
Lex/Lex
01.01.2012
Przełom roku to zawsze okres, w którym w życie wchodzi wiele nowych przepisów prawnych. W tym roku...
Włodzimierz Kazimierczak
01.01.2012
Chodzi o małe firmy, Zykle jednoosobowe, ścigane przez ZUs za to, że przed wrześniem 2008 r....
Lex/Lex
01.01.2012
Od nowego roku wzrośnie z 8 do 23 proc. stawka podatku VAT na odzież i dodatki odzieżowe dla...
Lex/Lex
01.01.2012
Od 2012 r. dzienniki urzędowe będą publikowane wyłącznie w formie elektronicznej. Tylko w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.01.2012
Aplikant bez usprawiedliwienia będzie mógł opuścić 16 godzin zajęć Za dłuższą nieuzasadnioną...
Krzysztof Sobczak
31.12.2011
Prawnicy
W czwartek 29 grudnia zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 289 opłaty roczne za aplikację...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.12.2011
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych podjęło uchwałę w sprawie aktów prawnych, których...
Krzysztof Sobczak
31.12.2011
Prawnicy
W wojewódzkich sądach administracyjnych w Gdańsku oraz w Warszawie zostały zwolnione dwa stanowiska...
Katarzyna Irytowska
31.12.2011
Rynek
Syndyk, nadzorca sądowy i likwidator to nowe zawody, które będą mogli wykonywać adwokaci bez ryzyka...
Krzysztof Sobczak
31.12.2011
Rynek
Rozstrzygnięty został konkurs na prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wyłoniono dwóch...
Krzysztof Sobczak
31.12.2011
Prawnicy
Dla Polski 2011 rok był czasem stabilności i politycznej kontynuacji, dawał też powody do dumy -...
Lex/Lex
31.12.2011
Kilkaset milionów złotych stracił Skarb Państwa wskutek działalności grup przestępczych w Wojsku...
Lex/Lex
31.12.2011
O blisko 700 hektarów zmniejszy się od 1 stycznia 2012 r. powierzchnia miasta Jedwabne (Podlaskie),...
Lex/Lex
31.12.2011
W styczniu 2012 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące imprez masowych. Do najważniejszych...
Włodzimierz Kazimierczak
31.12.2011