Prezes Rady Ministrów powołał 17 listopada br. Stanisława Chmielewskiego na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Stanisław Chmielewski (ur. 23 października 1958 r.) jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1986-1991 był sędzią Sądu Rejonowego w Złotowie i prezesem tego sądu. W 1994 r. wpisany na listę radców prawnych. Od 2005 r. poseł na Sejm RP V i VI kadencji. Członek Krajowej Rady Sądownictwa od 19 grudnia 2007 r.
Działalność parlamentarna w VI kadencji Sejmu RP (od 2007 r.):
• Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
• Komisja Ustawodawcza – zastępca przewodniczącego
• Podkomisja stała ds. Trybunału Konstytucyjnego
• Komisja Nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach – zastępca przewodniczącego.

Tego samego dnia premier odwołał gen. Pawła Nasiłowskiego z funkcji dyrektora generalnego Służby Więziennej. Paweł Nasiłowski pozostanie na stanowisku Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego, na którym dodatkowo zajmować się będzie działaniami związanymi z podjętą już decyzją o zmianach w Ustawie o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w Systemie Dozoru Elektronicznego.
Nowym dyrektorem generalnym Służby Więziennej został z dniem 18 listopada 2009 r płk. Kajetan Dubiel
.
Kajetan Dubiel (ur. 20 października 1958 r.) - ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1990 roku pracuje w więziennictwie. Od 2000 roku był dyrektorem Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.
Zajmował się koordynacją i nadzorem nad pracą: działów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych, szkół więziennych, działów terapeutycznych dla narkomanów, alkoholików, zaburzonych psychicznie, działów diagnostycznych.
Był koordynatorem programu szkoleniowego z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla więziennictw: Litwy, Łotwy, Estonii i Rosji, ekspertem sejmowej podkomisji do opracowania projektu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w latach 1995-1996, członekiem komisji prof. Krzysztofa Krajewskiego ds. nowelizacji ww. Ustawy w latach 2008-2009. Od 2000 r - członek Rady Głównej ds. Pomocy Postpenitencjarnej i Społecznej Readaptacji Skazanych przy Ministrze Sprawiedliwości.