Dlatego w przekazanej 12 stycznia br. wiceministrowi sprawiedliwości Piotrowi Kluzowi opinii, Fundacja podkreśliła, iż – z niewielkimi zastrzeżeniami – ocenia projekt pozytywnie. Fundacja podtrzymuje jednak swoje zastrzeżenia dotyczące trybu wprowadzania tej nowej w polskim ustawodawstwie kary. Należy bardzo poważnie rozważyć uregulowanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w ramach kodeksowych. Wydaje się, że dopiero wtedy system ten będzie mógł spełnić swoją rolę i pokładane w nim nadzieje.

Opinia>>>http://www.hfhrpol.waw.pl/interwencja/images/stories/file/2010-01-12-12-27-55-01.pdf