Celem organizującego to przedsięwzięcie Ministerstwa Sprawiedliwości  jest intensyfikacja działań informacyjnych i edukacyjnych kierowanych do ofiar przestępstw.  - Wielokrotnie podkreślałem, iż jednym z moich priorytetowych celów jako ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego jest podejmowanie działań zmierzających do objęcia szczególną ochroną ofiar przestępstw –powiedział 14 stycznia br. minister Krzysztof Kwiatkowski w trakcie konferencji prasowej inaugurującej program. W trakcie spotkania zainaugurowana została kampania społeczna w tej sprawie. - Naszym celem jest również zmiana postawy społeczeństwa, które w dalszym ciągu wychodzi z założenia, że problem, który nie dotyka mnie osobiście nie jest moim problemem – podkreślał minister.

Podczas konferencje zapowiedziano m.in. emisje serii spotów  telewizyjnych, które zostały wyreżyserowane na potrzeby kampanii przez Katarzynę Adamik.  Będą one zachęcały do korzystania z  finansowanej  przez Ministerstwo Sprawiedliwości strony internetowej  www.pokrzywdzeni.gov.pl, która  została przygotowana i uruchomiona z myślą o pokrzywdzonych. Znajdują się na niej stale aktualizowane dane, które są najbardziej przydatne osobom, które zostały dotknięte przestępstwem czy też osobom, które takim osobom chcą pomóc.

Na tej stronie osoby pokrzywdzone przestępstwem mają dostęp do aktualnych aktów prawnych potrzebnych podczas postępowania karnego, wzorów dokumentów, tj.: zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, wniosku dowodowego, zażalenia, apelacji, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych czy też wniosku o przyznanie kompensaty. Znajduje się tam także  wykaz Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem działających na terenie całej Polski po jednym w każdym województwie oraz obszerny wykaz innych organizacji pozarządowych, które działają na rzecz obywateli (załącznik – wykaz Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem).

Na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl można rownież zapoznać się z „Informatorem dla pokrzywdzonego”, w którym opisane zostały przystępnym językiem prawa i obowiązki osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym. W tym roku Informator ten ma być wydrukowany i rozesłany do sądów, prokuratur, komisariatów Policji oraz Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, gdzie będzie dostępny bezpłatnie.