Przestrzeganie zasad praworządności w państwach UE miałoby być oceniane przez radę złożoną z niezależnych ekspertów, a stosowanie ewentualnych sankcji nie wymagałoby jednomyślności państw w Radzie Unii Europejskiej. Takie zasady zamierza wprowadzić szef frakcji EPL w Parlamencie Europejskim Manfred Weber, który kandyduje na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
17.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Nowoczesne demokracje europejskie nie mogą funkcjonować bez prawdziwie niezależnego sądownictwa - powiedziała Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović. I dodała, że Polskie władze powinny podjąć działania na rzecz przywrócenia pełnej niezależności wymiaru sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
17.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie z czasów realnego socjalizmu ocalili swoją integralność dzięki bezpiecznej przystani, którą było powoływanie się na tekst ustawy w szerszym rozumieniu systemu prawa, konstytucji. Umiejętności, rzemiosło i odpowiedzialność za słowo, to jest to co pomoże i dzisiaj sędziom, na trudnej drodze na której się znajdują - twierdzi prof. Ewa Łętowska.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Żona zdradziła męża i urodziła dziecko, które nie było jego. Sąd pierwszej instancji przyznał jej mężowi zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych i od niej i od jej nowego partnera. Sąd Najwyższy uznał jednak, że ten wyrok jest niezgodny z prawem, a taka ingerencja sądu cywilnego w życie osobiste i wzajemne relacje małżonków i osoby trzeciej ... łamie też konstytucyjne prawa tych ostatnich.
Patrycja Rojek-Socha
16.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Według prokuratora oskarżona miała celowo działać na szkodę banku. Nie było jednak podstaw do jej skazania. Z dowodów nie wynikało, że w porozumieniu z mężem chciała ona doprowadzić bank do niekorzystnego rozporządzenia prawie 3. milionami złotych. Oskarżona tylko podpisywała dokumenty, które podsuwał jej mąż - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.
Aleksandra Partyk
16.03.2019
Prawo karne Finanse
Rozprawa odwoławcza w sprawie Czerwony Kapturek i Babcia contra Wilk zakończyła się uniewinnieniem oskarżonego. Jak wykazali biegli wilk nie może połknąć całego człowieka. Kapturek i Babcia niewiele pamiętając, nieco przekręciły fakty - stwierdził prowadzący sprawę w Sądzie Najwyższym sędzia Włodzimierz Brazewicz.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.03.2019
Prawo karne Prawnicy
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 13 marca przypomniał swą ustaloną linię orzeczniczą, zgodnie z którą kara dożywotniego pozbawienia wolności bez nadziei na zwolnienie stanowi naruszenie zakazu tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania i karania. Wyrok dotyczy Ukrainy, ale w Polsce przygotowany został właśnie projekt przewidujący karę bezwzględnego dożywocia.
Katarzyna Warecka
15.03.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Możliwość cofania przez ministra sprawiedliwości licencji doradcy restrukturyzacyjnego przy rażącym naruszeniu prawa, a także m.in. wgląd do ksiąg handlowych i możliwość sprawdzenie zamkniętych postępowań restrukturyzacyjnych - zakłada nowelizacji przepisów o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, przyjęta przez Sejm.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2019
Prawo gospodarcze

Sejm zaczął prace nad zmianami w procedurze karnej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Do dalszych prac w komisji skierował w piątek Sejm projekt reformy procedury karnej. Według Ministerstwa Sprawiedliwości, które przygotowało projekt, proponowane rozwiązania mają na celu przyspieszenie postępowań sądowych.
Krzysztof Sobczak
15.03.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sąd Okręgowy w Warszawie ma za ubiegły rok niezłe statystyki, ale mimo to Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów negatywnie zaopiniowało informację roczną o działalności sądów działających na obszarze tego okręgu w roku 2018. W przyjętej uchwale sędziowie piszą o pogłębiającym się chaosie w sądach.
Krzysztof Sobczak
15.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Dzień Edukacji Prawnej mobilizuje wiele środowisk do działań w celu podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa polskiego, szczególnie dzieci i młodzieży. Są wśród nich przede wszystkim sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, przedstawiciele wyższych uczelni, także wydawcy i dziennikarze - mówi Elżbieta Piotrowska-Albin
Krzysztof Sobczak
15.03.2019
Prawnicy
Edukacja prawna społeczeństwa ma istotne znaczenie, bo to nie tylko uświadamianie kiedy łamiemy prawo ale też wskazywanie, że czasami nie warto "spieszyć" się do sądu. Rozwiązaniem sporu może być też mediacja - mówi w Dniu Edukacji Prawnej prezes Fundacji Edukacji Prawnej Iustitii sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zmiany dotyczące Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym mają być kompleksowe. Ministerstwo Zdrowia poinformowało właśnie, że zostały już zaproponowane resortowi sprawiedliwości i są obecnie analizowane. Od dłuższego czasu nieoficjalnie mówi się, że resort zdrowia chciałby się pozbyć odpowiedzialności za placówkę.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Sędzia Sądu Apelacyjnego z wydziału karnego, który przywłaszczył sprzęt elektroniczny z supermarketu, otrzymał najsurowszą karę - usunięcia z zawodu. W wydanym w czwartek orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdził, że doszło w tym przypadku do rażącego złamania prawa i zasad etyki zawodu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.03.2019
Prawo karne Prawnicy
Na 25 marca Trybunał Konstytucyjny przesunął ogłoszenie wyroku w sprawie zgodności z konstytucją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w tym przepisów dotyczących sposobu wybierania sędziów w skład Rady oraz odwoływania się od uchwał Rady zwierających wnioski o powołanie sędziów. We wtorek 19 marca przepisy te ma ocenić Trybunał Sprawiedliwości UE.
Krzysztof Sobczak
14.03.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sytuacja, w której Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydadzą przeciwne wyroki w sprawie przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa, nie będzie dobrze rokować - rysuje się zwarcie nie tylko dyplomatyczne ale i prawne pomiędzy Polską a Unią Europejską - mówi portalowi Prawo.pl prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Marcin Wolny.
Patrycja Rojek-Socha
14.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Naczelny Sąd Administracyjny oddala rocznie około 70 proc. skarg kasacyjnych. Na posiedzeniach niejawnych rozpatrywanych jest 35 proc. skarg kasacyjnych. Czeka się wtedy na rozstrzygnięcie od 3 do 6 miesięcy, a nie dwa lata - mówi sędzia NSA Sylwester Marciniak, przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej NSA..
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.03.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Chiny, Iran, Sudan Południowy, Korea Północna, Nikaragua i Wenezuela to kraje, w których przestrzeganie praw człowieka jest największym problemem - wynika z dorocznego raportu amerykańskiego Departamentu Stanu. Ale są w nim wymieniane także zagrożenia w tej dziedzinie w Polsce.
Krzysztof Sobczak
14.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Proponowana przez rząd zmiana w kodeksie karnym prowadzi w kierunku zaostrzenia odpowiedzialności karnej nieletnich, którzy ukończyli lat 15, co oznaczać będzie odejście od obowiązującego dotąd w Polsce modelu opiekuńczego, który jest dość unikalny w Europie i na świecie i w żadnym razie nie jest mniej skuteczny niż inne - twierdzą ekspertki Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Prawo.pl
14.03.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Symulacje rozpraw - m.in. kontynuacja procesu Wilka, wykłady, szkolenia, konkursy, dni otwarte w sądach - w całym kraju ruszają imprezy związane z Dniem Edukacji Prawnej, który przypada 15 marca. W tym roku wiele z nich poświęconych jest mowie nienawiści i mediacjom.
Patrycja Rojek-Socha
14.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Prokuratorowi wydalonemu ze służby przez sąd dyscyplinarny pierwszej instancji nie wygasa środek zabezpieczający w postaci wypłaty 50 proc. wynagrodzenia - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej. - Mimo, że od wszczęcia postępowania upłynęło 11 lat nie doszło do przedawnienia - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.03.2019
Prawo karne Prokuratura
Wsparcie prawnika na każdym etapie postępowania, wprowadzenie ośrodków wychowawczo-adaptacyjnych, które zastąpią część "poprawczaków" i granica przejawów demoralizacji na poziomie 10 lat - to najważniejsze propozycje zmian w prawie o postępowaniu wobec nieletnich. W ocenie ekspertów zmiany są potrzebne, bo do sądów trafiają sprawy dotyczące coraz młodszych dzieci. Słaby punkt dostrzegają nie tylko w przepisach, ale też... w bezradności szkół.
Patrycja Rojek-Socha
14.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Do sądu administracyjnego podmiot uprawniony może wnieść skargę, jeśli przedmiot sprawy mieści się w zakresie właściwości sądów administracyjnych. Niedopuszczalnym jest natomiast zaskarżenie pisma o charakterze informacyjnym - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Aleksandra Partyk
14.03.2019
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 12 marca uznał, że wadliwe powołanie sędziego do orzekania w sądzie apelacyjnym, sprzeczne z obowiązującymi wówczas przepisami proceduralnymi, sprowadza się do naruszenia prawa do rzetelnego procesu i zagraża podważeniem społecznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości.
Katarzyna Warecka
14.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Jeśli okaże się, że polski Trybunał Konstytucyjny i unijny Trybunał Sprawiedliwości wydadzą sprzeczne orzeczenia w sprawie statusu Krajowej Rady Sądownictwa, to polskie sądy będą musiały stosować się do wyroku TSUE - twierdzi dr Maciej Taborowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Krzysztof Sobczak
13.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Resort sprawiedliwości w kolejnym etapie reformy sądownictwa chce zlikwidować sądy apelacyjne, wprowadzić wspólny dla wszystkich sędziów urząd sędziego sądu powszechnego oraz sędziów pokoju. Pomysł konsolidacji nie jest niczym nowym, sędziowie oceniają jednak, że takie pójście na skróty doprowadzi do katastrofy. Obawiają się też czystek kadrowych.
Patrycja Rojek-Socha
13.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Gołosłowne twierdzenia powoda, iż nie on otrzymał awiza, nie są wystarczające do uznania, że doręczenie pisma było wadliwe. Strona może kwestionować prawidłowość doręczenia, ale powinna przedstawić sądowi stosowne dowody. Należy wówczas dostarczyć np. potwierdzenie złożenia reklamacji na poczcie- orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Aleksandra Partyk
13.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
W sprawie o naruszenie godności zawodu radcy prawnego Sąd Najwyższy stwierdził przewlekłość oraz nieskuteczność organów dyscyplinarnych i umorzył postępowanie. Ale przy okazji skrytykował niewłaściwe traktowanie obwinionej przez samorządowego rzecznika dyscyplinarnego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.03.2019
Prawo karne Prawnicy
Terminy spraw w tzw. starych izbach Sądu Najwyższego z udziałem nowych sędziów są wyznaczane, ale po 19 marca, bo wtedy Trybunał Sprawiedliwości UE ma zająć się pytaniami prejudycjalnymi, czy nowa KRS, która ich wybrała, może stać na straży niezależności sądów. W ocenie prezesa Izby Cywilnej Dariusza Zawistowskiego, nawet jeśli TSUE nie wyda wtedy wyroku, będzie to argument dla pełnomocników stron i zwiększy się odpowiedzialność nowych sędziów.
Patrycja Rojek-Socha
13.03.2019
Wymiar sprawiedliwości
Sprawa osądzona przez sędziego mianowanego na to stanowisko z naruszeniem przepisów krajowych, stanowi naruszenie Konwencji w zakresie w jakim gwarantuje ona prawo do rozpatrzenia sprawy przez niezawisły sąd ustanowiony przez prawo - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Krzysztof Sobczak
12.03.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości