Z danych AI wynika, że Chiny pozostały światowym „liderem” pod względem kary śmierci, ale prawdziwa liczba egzekucji wykonanych w Chinach pozostaje tajemnicą państwową. Globalne statystyki, która mówią o co najmniej 483 egzekucjach, nie uwzględniają tysięcy egzekucji, które, jak uważa Amnesty International, zostały przeprowadzone w Chinach.
Nie uwzględniając Chin, 88 proc. wszystkich egzekucji na świecie wykonano w zaledwie czterech krajach: Iranie, Egipcie, Iraku i Arabii Saudyjskiej.

Według danych Amnesty International, wśród 483 osób, o których wiadomo, że zostały stracone w 2020 roku, znalazło się 16 kobiet (3 proc.), w następujących krajach: Egipt (4), Iran (9), Oman (1), Arabia Saudyjska (2).

 


Jedne kraje wznawiają egzekucje...

Indie, Oman, Katar i Tajwan wznowiły egzekucje. Amnesty International nie odnotowała żadnych egzekucji na Białorusi, w Japonii, Pakistanie, Singapurze i Sudanie, mimo wykonania w tych krajach egzekucji w 2019 i 2018 r., ani w Bahrajnie, który przeprowadził egzekucje w 2019 r., ale nie w 2018 r.

Liczba egzekucji w Egipcie wzrosła ponad trzykrotnie (z co najmniej 32 do co najmniej 107). Natomiast liczba egzekucji odnotowanych w Iraku spadła o ponad połowę, ze 100 w 2019 r. do 45 w 2020 r. W Arabii Saudyjskiej liczba zarejestrowanych egzekucji spadła o 85 proc., ze 184 do 27.

Czytaj także: Trochę mniej wyroków śmierci na świecie>>
 

Inne znoszą karę śmierci

Jak Informuje Amnesty International w maju Czad zniósł karę śmierci za wszystkie przestępstwa. Kazachstan podpisał i w grudniu podjął kroki w celu ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który zobowiązuje państwa do zniesienia kary śmierci. Kolorado zostało 22. stanem USA, który zniósł karę śmierci. Barbados zakończył reformy mające na celu zniesienie obowiązkowej kary śmierci.
Na koniec 2020 roku, 108 krajów (większość krajów świata) zlikwidowało w swoim prawie karę śmierci za wszystkie przestępstwa, a 144 kraje zniosły karę śmierci w prawie lub praktyce.