Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie systemu postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów są niedopuszczalne - stwierdził w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE, odpowiadając na pytania sądów z Łodzi i Warszawy. Ale dodał, że zadawanie przez sędziów pytań nie może być podstawą dyscyplinarek wobec nich.
Krzysztof Sobczak
26.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Koronawirus ograniczył pracę sądów, a to może bezpośrednio uderzyć w pełnomocników z urzędu, kuratorów procesowych, mediatorów i biegłych sądowych - alarmują prawnicy. Żeby postanowienie o wynagrodzeniu było prawomocne, musi bowiem zostać doręczone. Tymczasem NRA wystąpiła do MS w sprawie należności dla adwokatów - zaległości sięgają kilku miesięcy.
Patrycja Rojek-Socha
26.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

E-doręczenia i rozprawy on-line mogą podtrzymać pracę sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości idą wyraźnie w kierunku wygaszenia pracy sądów. Taka decyzja byłaby słuszna, gdybyśmy wiedzieli, że epidemia potrwa kilka tygodni, a przecież wszyscy wiemy, że tak nie będzie. Trzeba więc znaleźć sposób, by wymiar sprawiedliwości jednak nie stanął - piszą adwokaci Grzegorz Prigan, Karol Pachnik.
Pachnik Karol Grzegorz Prigan
26.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Złożenie przez prokuratora oświadczenia o zatwierdzeniu aktu oskarżenia sporządzonego przez Urząd Celny i wniesienie go ponownie nie wyeliminowało przeszkody i dalej nie można było prowadzić postępowania - orzekł Sąd Najwyższy i umorzył sprawę. Mimo, że prokurator generalny wniósł kasację na niekorzyść.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.03.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Nie da się pogodzić przysięgi sędziowskiej z brakiem dbałości o dobro współobywateli. W chwili obecnej nie da się też przeprowadzić wyborów z poszanowaniem zasad równości i powszechności - wskazuje w uchwale Forum Współpracy Sędziów i apeluje do wszystkich sędziów o powstrzymanie się od udziału w procedurach wyborczych.
Patrycja Rojek-Socha
25.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
W związku z epidemią koronawirusa na 21 kwietnia przesunięty został termin Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego w celu wyboru kandydatów na I prezesa tego sądu. Prof. Małgorzata Gersdorf kończy swoją kadencję na tym stanowisku 30 kwietnia. Jeśli do tego czasu nie zostanie wybrany następca, powołana zostanie osoba czasowo kierująca Sądem Najwyższym.
Krzysztof Sobczak
25.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

TSUE: Nowy rzecznik generalny objął stanowisko

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Na podstawie decyzją przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej z 11 marca 2020 r., od 23 marca br. na stanowisko rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości, na kadencję trwającą do 6 października 2024 r., został powołany francuski prawnik Jean Richard de la Tour.
Krzysztof Sobczak
25.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

E-pisma procesowe w czasie epidemii obiecujące i ryzykowne

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Dobrze, że projektowane przez resort sprawiedliwości zmiany pozwolą na wnoszenie pism procesowych do sądu drogą elektroniczną, ale bez wprowadzenia jasnych reguł w tym zakresie nie będzie jakichkolwiek gwarancji wywarcia przez tak nadane pisma skutków prawnych - piszą adwokaci Jacek Dubois i Michał Zacharski.
Jacek Dubois Michał Zacharski
25.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Problem dotyczy prokuratur w całym kraju, choć zwracają na niego uwagę głównie śledczy z miejscowości, w których wyznaczono szpitale dla osób zakażonych SARS CoV-2. Wystosowali oni pisma do swoich przełożonych, domagając się środków ochrony osobistej i wypracowania procedur dotyczących pracy.
Patrycja Rojek-Socha
25.03.2020
Prokuratura Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Badanie uchwał Sądu Najwyższego przez Trybunał Konstytucyjny jest niedopuszczalne prawnie – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I dodaje, że TK jest zobowiązany do umorzenia postępowania z wniosku Prezesa Rady Ministrów w sprawie konstytucyjności uchwały połączonych Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r.
Krzysztof Sobczak
24.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Rozwiązania, które pozwolą takim osobom bezpiecznie wyjść z zadłużenia i odbudować normalne życie, bez wiecznego strachu przed komornikiem - to istota nowych przepisów, zawartych we wchodzącej 24 marca br. w życie nowelizacji ustawy – Prawo upadłościowe. Ich skutkiem mają prostsze postępowania o upadłość konsumencką.
Krzysztof Sobczak
24.03.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Adwokat ma prawo do rozmowy z aresztowanym klientem, ale nie może wynosić listów z aresztu śledczego i dostarczać ich bliskim, gdyż oskarżony musi być obiektywnie osądzony - orzeka Izba Dyscyplinarna SN, przyjmując ustalenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego adwokatury. W tym przypadku list powinien być ocenzurowany.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Policja kontroluje kwarantannę, ale nie zaniedbuje wykrywania przestępstw

Administracja publiczna Policja Koronawirus a prawo
W obecnym stanie epidemii kontrolowanie osób objętych kwarantanną jest realizowane przez dzielnicowych w ramach „zwykłego” obchodu rejonu służbowego. Policjanci też w największym stopniu niż zazwyczaj realizują obowiązek kontrolowania przestrzegania obowiązujących przepisów prawa - wyjaśnia ekspert dr Izabela Jankowska-Prochot.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.03.2020
Administracja publiczna Policja Koronawirus a prawo
W czasie epidemii, zagrożenia epidemicznego lub jeśli poczta przestanie działać, będzie można wnosić pisma procesowe przy użyciu e-PUAP lub poczty elektronicznej. Powinno być jednak opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym - proponuje MS. Chce dopuścić też skany. Prawnicy generalnie to chwalą, choć widzą braki. W ich ocenie sądy powinny zacząć prace "online".
Patrycja Rojek-Socha
24.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prawdopodobnie zaplanowane na 31 marca zgromadzenie sędziów Sądu Najwyższego, które ma wybrać kandydatów na pierwszego prezesa zostanie przesunięte, a być może nie odbędzie się przed zakończeniem kadencji prof. Małgorzaty Gersdorf. Wtedy kierującego tymczasowo Sądem Najwyższym wyznaczy prezydent albo odchodząca pierwsza prezes - mówi sędzia Michał Laskowski, rzecznik SN.
Krzysztof Sobczak
24.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Mija drugi tydzień przymusowego przystopowania pracy sądów. Sprawy zdjęto z wokand, odbywają się tylko te pilne, czyli co do zasady - najbardziej istotne dla praw obywateli. I choć ministerstwo uspakaja, że nie jest źle, a prezesi sądów prześcigają się w pudrowaniu sytuacji - nikt nie ma wątpliwości - lada dzień może wymknąć się ona spod kontroli.
Patrycja Rojek-Socha
23.03.2020
Wymiar sprawiedliwości

Katowice: Sędzia zarażona, sąd zamknięty

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Ponieważ u jednej z sędziów orzekających w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód potwierdzono zakażenie koronawirusem, decyzją miejscowej Inspekcji Sanitarnej, kwarantanną zostały objęte osoby, które miały bezpośredni kontakt z sędzią. Budynek sądu przy ul. Francuskiej w Katowicach pozostaje zamknięty.
Krzysztof Sobczak
23.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo

Koronawirus obnaża słabości wymiaru sprawiedliwości

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Lata zaniedbań, uprawiania marketingu politycznego zamiast realnych reform, nieumiejętność znalezienia środków finansowych, a w konsekwencji postępujący paraliż sądów, a w dalszej kolejności zapaść finansowa i możliwa redukcja zatrudnienia w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości. Jeden wirus – obnażył jeszcze bardziej zapaść wymiaru sprawiedliwości
Pachnik Karol Grzegorz Prigan
23.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Środowiska prawnicze postulują to od 15 marca, gdy sądy ograniczyły swoją pracę. Resort sprawiedliwości wprowadza katalog spraw pilnych oraz proponuje wstrzymanie nierozpoczętego i zawieszenie rozpoczętego biegu terminów procesowych. To dobry kierunek, ale w planowanych zmianach są luki - oceniają prawnicy. Wskazują, że jedna z nich może uderzyć w areszty.
Patrycja Rojek-Socha
23.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
W czasie walki z epidemią koronawirusa także prawnicy rozpoczęli wiele akcji w internecie, które mają służyć wzajemnemu wsparciu i pomaganiu innym. Krajowa Rada Radców Prawnych uruchamia właśnie stronę, która ma radców integrować. Działa też grupa "Korona ci z głowy nie spadnie", w ramach której prawnicy opiekują się dziećmi medyków.
Patrycja Rojek-Socha
23.03.2020
Prawnicy
Ministerstwo Sprawiedliwości chce by dozorem elektronicznym objętych zostało dodatkowo ponad 16 tysięcy skazanych - tych wobec których orzeczono karę w wymiarze do roku i sześciu miesięcy więzienia. Chodzi o osoby, które nie rozpoczęły jeszcze jej odbywania. Taką możliwość, będą mieć też już osadzeni.
Patrycja Rojek-Socha
23.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
Jeśli w projekcie ustawy znalazłby się przepis dopuszczający przesłanie cyfrowej kopii pisma opatrzonego odręcznym podpisem, byłoby to bardzo dobre rozwiązanie. Ważne jest jednak, aby w sytuacji kryzysowej został określony format zapisania pliku. Powinien to być skan, format pdf. Ważne jest też dobre określenie katalogu spraw pilnych – mówi sędzia Krzysztof Kurosz
Jolanta Ojczyk
23.03.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo

Sąd Arbitrażowy przy KIG pracuje, rozprawy także online

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie jest przygotowany technicznie do przeprowadzania rozpraw online zarówno w formie audio, jak i audiowideo. Wszystkie czynności prawne wykonywane są w sposób bezpieczny, przy użyciu komunikacji elektronicznej. Sąd działa nieprzerwanie, z zastosowaniem aktualnie obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
Krzysztof Sobczak
23.03.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

W dobie koronawirusa MS proponuje wsparcie dla aplikantów

Prawnicy Strefa aplikanta Koronawirus a prawo
Siedem dni dodatkowego bezpłatnego urlopu na przygotowanie się do egzaminu adwokackiego lub radcowskiego, dla tych którzy nie mogli go zdać w marcu z powodu koronawirusa i trzy dodatkowe miesiące stypendium dla aplikantów sędziowskich egzaminowanych w 2019 r. - proponuje resort sprawiedliwości do noweli specustawy o zagrożeniu COVID-19.
Patrycja Rojek-Socha
22.03.2020
Prawnicy Strefa aplikanta Koronawirus a prawo

Sądy "protezami" rozwiązują problem biegu terminów

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Warszawski Sąd Okręgowy poinformował właśnie, że od 23 marca biuro podawcze będzie drukować e-maile z pismami procesowymi zawierającymi środki odwoławcze. Te wpływające po godzinie 14 mają być drukowane w kolejnym dniu roboczym. Proteza - mówią prawnicy - ale przyznają, że idąca w dobrym kierunku.
Patrycja Rojek-Socha
21.03.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Adwokaci z poszczególnych izb adwokackich zgłaszają się do udzielania pomocy prawnej pracownikom służby zdrowia, w sprawach związanych z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego - informuje Naczelna Rada Adwokacka. Porady będą udzielane telefonicznie lub drogą mailową.
Patrycja Rojek-Socha
21.03.2020
Prawnicy
Dziecku, którego rodzic jest Polakiem, przysługuje prawo do nadania numeru PESEL, dowodu osobistego i paszportu. Uprawnienia te pozostają w mocy również wtedy, gdy rodzic dziecka pozostaje w związku jednopłciowym i dysponuje zagranicznym aktem urodzenia dziecka, w którym jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci - wskazuje prokuratura.
Patrycja Rojek-Socha
21.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
W czwartek 26 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok w sprawie "modelu postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów" w Polsce. TSUE odpowie na pytania prejudycjalne polskich sędziów, którzy obawiają się, ich niekorzystne dla władz wyroki mogą być podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Krzysztof Sobczak
20.03.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

TSUE: Konfiskata mienia możliwa bez wyroku karnego

Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Państwa członkowskie mogą wprowadzać cywilne procedury konfiskaty mienia nabytego nielegalnie niezależnie od stwierdzenia popełnienia przestępstwa - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem TSUE postępowanie w sprawie konfiskaty mające charakter cywilny może w prawie krajowym współistnieć z reżimem konfiskaty prawa karnego.
Krzysztof Sobczak
20.03.2020
Prawo karne Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Część starostów nie zdecydowała się, mimo przewidzianych w ustawie instrumentów, na organizację udzielania porad prawnych przez telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość - alarmuje Krajowa Rada Radców Prawnych. W piśmie skierowanym do MS wskazuje, że takie działanie odcina od wsparcia tych, którzy mogą tego obecnie potrzebować.
Patrycja Rojek-Socha
20.03.2020
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski