Wysoka inflacja daje budżetowi dodatkowe miliardy

Finanse publiczne CIT VAT Akcyza

Wysoka inflacja generuje wyższe dochody budżetu państwa. Każdy jej punkt procentowy to 4,7 mld zł więcej w państwowej kasie. Z kolei tarcza antyniflacyjna co miesiąc zmniejsza wpływy z VAT o 2,4 mld zł - wyliczyło Ministerstwo Finansów. Liczby te podano przy okazji prac nad przedłużeniem tzw. tarczy antyinflacyjnej.

05.10.2022

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

VAT Rachunkowość

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o cztery miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 lutego 2023 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

05.10.2022

Gdy fiskus wie wszystko o VAT, powinien odpuścić jego dochodzenie po trzech latach

PIT VAT Doradca podatkowy Administracja publiczna Małe i średnie firmy

Okres przedawnienia VAT trzeba skrócić z pięciu do trzech lat, bo fiskus i tak na bieżąco niemal wszystko wie o rozliczeniach tego podatku - postulują rzecznik małych i średnich przedsiębiorców oraz doradcy podatkowi. Ministerstwo Finansów przygląda się tym propozycjom, a urzędnicy skarbowi mówią: najpierw uregulujmy naszą sytuację kadrowo-płacową.

05.10.2022

Dzierżawca jako sukcesor rodzinnego biznesu nie jest spadkobiercą

Domowe finanse VAT Rachunkowość Spółki

Dzierżawca jako sukcesor kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej zmarłego spadkodawcy nie ma prawa rozliczenia VAT z faktur otrzymanych po śmierci spadkodawcy. Nie mamy tu bowiem do czynienia z przejęciem jego praw i obowiązków, o których mowa w ordynacji podatkowej, gdyż jest on dzierżawcą, a nie spadkobiercą.

04.10.2022

NSA: Farma fotowoltaiczna i usługi odrębne z odwróconym VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Wykonanie farmy fotowoltaicznej przez podwykonawcę generalnego wykonawcy nie wymaga, aby ten sam podmiot wykonywał dodatkowe usługi, takie jak usługa budowy drogi wewnętrznej czy montażu ogrodzenia. Należy potraktować te usługi jako odrębne, co w konsekwencji skutkuje rozliczeniem podatku od towarów i usług na zasadzie VAT odwróconego.

30.09.2022

Licytacyjna sprzedaż nieruchomości czasami zwolniona z VAT

VAT Doradca podatkowy

Komornicy sądowi zobowiązani są do obliczenia, poboru i zapłaty podatku, a także mają obowiązek wystawienia faktury z tytułu dokonanej przez nich sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej. W niektórych okolicznościach sprzedaż taka korzystać może ze zwolnienia z VAT. Potwierdza to skarbówka w najnowszej interpretacji.

23.09.2022

Nieostrożny podatnik odpowie również za nierzetelnego kontrahenta

Pomoc społeczna VAT Prawo gospodarcze

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych podatnik może odpowiadać za faktury wystawione przez niezarejestrowanego kontrahenta. Skutecznym sposobem na zabezpieczenie się przed odpowiedzialnością za działania nieuczciwych kontrahentów jest przygotowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie procedury weryfikacji kontrahentów - piszą Jagoda Trela i Sebastian Stefańczyk z ID Advisory.

22.09.2022

Problematyczne obowiązki podatkowe spółek nieruchomościowych i ich wspólników

CIT VAT Budownictwo

Już 30 września 2022 roku upływa termin na złożenie przez spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowców informacji o strukturach właścicielskich za 2021 rok. Im bliżej jednak temu terminowi, tym więcej wątpliwości pojawia się wśród podmiotów nieruchomościowych i ich doradców - piszą Tomasz Krasowski i Marta Cieśla z kancelarii Dentons.

20.09.2022

Podwójne odzyskanie VAT nie musi być bezpodstawnym wzbogaceniem

VAT Prawo unijne

Czy można dwa razy odzyskać nadpłacony VAT i nie narazić się na zarzut bezpodstawnego wzbogacenia? Trwają o to spory przedsiębiorców z fiskusem. Niewykluczone, że niedługo przełomem w sprawie stanie się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zanosi się, że TSUE przyzna rację podatnikom.

20.09.2022

Doradcy podatkowi: bez nowych technologii ani rusz

Podatki i opłaty lokalne CIT VAT Doradca podatkowy Nowe technologie LegalTech

W podatkach, jak w mało której gałęzi prawa, dynamiczne zmiany przepisów niemal natychmiast wymuszają używanie nowoczesnych technologii przez podatników, a także obsługujących ich doradców podatkowych. Jednak prawdziwa rewolucja technologiczna nadejdzie w tej dziedzinie w przyszłym roku, gdy pojawi się obowiązek fakturowania online.

16.09.2022

NSA: Skarbówka nie może odbijać piłeczki do podatnika

CIT VAT Prawo gospodarcze

Organy skarbowe nie mogą przerzucać odpowiedzialności za ocenę prawną deklarowanych faktów na podatnika. Rolą wnioskującego jest zadeklarować fakty, zaś organ powinien ocenić tę deklarację pod względem prawnym, nie tylko według przepisów podatkowych. Powinien też dokonać wykładni przepisów licznych ustaw niepodatkowych, o ile ta ocena rzutuje na finalną ocenę podatkową – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

15.09.2022

Czernik: Zwolnienie podmiotowe i jednolita stawka VAT może być rozwiązaniem

VAT Doradca podatkowy

Egalitaryzm w dziedzinie zwolnienia podmiotowego i jednolitej stawki VAT, jaką zostałyby opodatkowane wszystkie towary i usługi, przyniósłby korzyści o charakterze wielorakim: wymiernym (przeliczalnym na pieniądze), jak też niewymiernym (społecznym, mentalnym, a w swoich dalekosiężnych skutkach również przeliczalnym na pieniądze).

14.09.2022

CRBR – nowelizacja ułatwi wyszukiwanie beneficjentów rzeczywistych

CIT VAT Finanse

Ułatwienie codziennego korzystania z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zwłaszcza poprzez wprowadzenie możliwości wyszukiwania za pomocą nazwy podmiotu, a nawet po wpisaniu co najmniej minimalnej ilości znaków - to zasadniczy cel projektowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych.

09.09.2022

Szara strefa wykryta w turystyce i gastronomii, ale rozszerzy się też na inne branże

PIT VAT Prawo gospodarcze

W realiach szalejącej inflacji znaczna część przedsiębiorców może uciekać w szarą strefę, unikając obciążeń podatkowych - przestrzegają ekonomiści. Pierwsze oznaki takiej ucieczki wykryli ostatnio kontrolerzy skarbowi działający latem w ramach "akcji paragonowej" w miejscowościach turystycznych. Na 25-procentowy odsetek nieprawidłowości podatkowych zareagowali masowym wystawianiem mandatów.

09.09.2022

Zmiany w przepisach o cenach transferowych mają blaski i cienie

CIT VAT

Sejm już pracuje nad projektem zmian w zakresie przepisów o cenach transferowych. Zmiany te ujęto w projekcie ustawy mającej na celu poprawę Polskiego Ładu w zakresie podatku CIT. Uchylone mają być przepisy o pośrednich transakcjach rajowych. Wbrew pozorom nie wszystkie z proponowanych zmian są korzystne dla podatników.

06.09.2022

Akcja skarbówki pokazała, jak hotelarstwo i gastronomia omijają podatki

Rynek i konsument VAT Administracja publiczna

Szara strefa w gastronomii i hotelarstwie to prawdopodobnie aż 25 procent - tak wynika z letniej akcji służb skarbowych, w ramach której w takim odsetku firm stwierdzono sprzedaż bez paragonów. Jednak mandaty za ich brak nie muszą przynosić odstraszających efektów, zwłaszcza w sytuacji rosnących kosztów prowadzenia biznesu. Zresztą przepisy o karaniu mandatami za brak paragonów są dziurawe.

05.09.2022

KAS: Co czwarta sprzedaż bez paragonu i poza systemem

VAT Doradca podatkowy Finanse

Aż 25 procent sprzedających nie wystawia paragonów – taki jest wynik kontroli przeprowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Tylko przez niecałe dwa miesiące skarbówka wystawiła 7666 mandatów na kwotę niemal 9 milionów złotych. Kontrole odbywają w ramach tzw. nabyć sprawdzających.

02.09.2022

Podwyższone stawki VAT zostaną, bo trzeba pieniędzy na wojsko

VAT

Zwiększone wydatki na obronność wymagają utrzymania stawek VAT na poziomie 23 i 8 proc. w najbliższych latach. Co więcej, Ministerstwo Finansów chce stworzyć nowy mechanizm ustalania tych stawek, związany z wydatkami budżetowymi na armię. A te mają wzrosnąć z dzisiejszych 2,4 proc. do 3 proc. PKB w przyszłym roku.

25.08.2022

NSA: Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT - nawet gdy nie przedłużył skutecznie terminu zwrotu

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania nie wywołuje skutku prawnego automatycznie, rozpoczyna tylko postępowanie, a organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu, bądź odmowie. Skoro jednak już na początku wystąpiły nieprawidłowości w postanowieniach o przedłużeniu zwrotu VAT, to kolejne postanowienia nie były skuteczne.

24.08.2022

Faktury zaliczkowe VAT czasem będą zbędne

VAT Rachunkowość

Nowe przepisy o VAT zredukują obowiązki fakturowania w przypadku otrzymywania zaliczek na poczet dostawy towarów i świadczenia usług. Faktury zaliczkowej w pewnych sytuacjach po prostu nie trzeba będzie wystawiać. Unowocześnione będą też reguły przechowywania paragonów. To część większego programu upraszczania rozliczeń VAT.

17.08.2022