Nieostrożny podatnik odpowie również za nierzetelnego kontrahenta

Pomoc społeczna VAT Prawo gospodarcze

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych podatnik może odpowiadać za faktury wystawione przez niezarejestrowanego kontrahenta. Skutecznym sposobem na zabezpieczenie się przed odpowiedzialnością za działania nieuczciwych kontrahentów jest przygotowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie procedury weryfikacji kontrahentów - piszą Jagoda Trela i Sebastian Stefańczyk z ID Advisory.

22.09.2022

Podwójne odzyskanie VAT nie musi być bezpodstawnym wzbogaceniem

VAT Prawo europejskie

Czy można dwa razy odzyskać nadpłacony VAT i nie narazić się na zarzut bezpodstawnego wzbogacenia? Trwają o to spory przedsiębiorców z fiskusem. Niewykluczone, że niedługo przełomem w sprawie stanie się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zanosi się, że TSUE przyzna rację podatnikom.

20.09.2022

Problematyczne obowiązki podatkowe spółek nieruchomościowych i ich wspólników

CIT VAT Budownictwo

Już 30 września 2022 roku upływa termin na złożenie przez spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowców informacji o strukturach właścicielskich za 2021 rok. Im bliżej jednak temu terminowi, tym więcej wątpliwości pojawia się wśród podmiotów nieruchomościowych i ich doradców - piszą Tomasz Krasowski i Marta Cieśla z kancelarii Dentons.

20.09.2022

Doradcy podatkowi: bez nowych technologii ani rusz

Podatki i opłaty lokalne CIT VAT Doradca podatkowy Nowe technologie LegalTech

W podatkach, jak w mało której gałęzi prawa, dynamiczne zmiany przepisów niemal natychmiast wymuszają używanie nowoczesnych technologii przez podatników, a także obsługujących ich doradców podatkowych. Jednak prawdziwa rewolucja technologiczna nadejdzie w tej dziedzinie w przyszłym roku, gdy pojawi się obowiązek fakturowania online.

16.09.2022

NSA: Skarbówka nie może odbijać piłeczki do podatnika

CIT VAT Prawo gospodarcze

Organy skarbowe nie mogą przerzucać odpowiedzialności za ocenę prawną deklarowanych faktów na podatnika. Rolą wnioskującego jest zadeklarować fakty, zaś organ powinien ocenić tę deklarację pod względem prawnym, nie tylko według przepisów podatkowych. Powinien też dokonać wykładni przepisów licznych ustaw niepodatkowych, o ile ta ocena rzutuje na finalną ocenę podatkową – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

15.09.2022

Czernik: Zwolnienie podmiotowe i jednolita stawka VAT może być rozwiązaniem

VAT Doradca podatkowy

Egalitaryzm w dziedzinie zwolnienia podmiotowego i jednolitej stawki VAT, jaką zostałyby opodatkowane wszystkie towary i usługi, przyniósłby korzyści o charakterze wielorakim: wymiernym (przeliczalnym na pieniądze), jak też niewymiernym (społecznym, mentalnym, a w swoich dalekosiężnych skutkach również przeliczalnym na pieniądze).

14.09.2022

CRBR – nowelizacja ułatwi wyszukiwanie beneficjentów rzeczywistych

CIT VAT Finanse

Ułatwienie codziennego korzystania z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zwłaszcza poprzez wprowadzenie możliwości wyszukiwania za pomocą nazwy podmiotu, a nawet po wpisaniu co najmniej minimalnej ilości znaków - to zasadniczy cel projektowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych.

09.09.2022

Szara strefa wykryta w turystyce i gastronomii, ale rozszerzy się też na inne branże

PIT VAT Prawo gospodarcze

W realiach szalejącej inflacji znaczna część przedsiębiorców może uciekać w szarą strefę, unikając obciążeń podatkowych - przestrzegają ekonomiści. Pierwsze oznaki takiej ucieczki wykryli ostatnio kontrolerzy skarbowi działający latem w ramach "akcji paragonowej" w miejscowościach turystycznych. Na 25-procentowy odsetek nieprawidłowości podatkowych zareagowali masowym wystawianiem mandatów.

09.09.2022

Zmiany w przepisach o cenach transferowych mają blaski i cienie

CIT VAT

Sejm już pracuje nad projektem zmian w zakresie przepisów o cenach transferowych. Zmiany te ujęto w projekcie ustawy mającej na celu poprawę Polskiego Ładu w zakresie podatku CIT. Uchylone mają być przepisy o pośrednich transakcjach rajowych. Wbrew pozorom nie wszystkie z proponowanych zmian są korzystne dla podatników.

06.09.2022

Akcja skarbówki pokazała, jak hotelarstwo i gastronomia omijają podatki

Rynek i konsument VAT Administracja publiczna

Szara strefa w gastronomii i hotelarstwie to prawdopodobnie aż 25 procent - tak wynika z letniej akcji służb skarbowych, w ramach której w takim odsetku firm stwierdzono sprzedaż bez paragonów. Jednak mandaty za ich brak nie muszą przynosić odstraszających efektów, zwłaszcza w sytuacji rosnących kosztów prowadzenia biznesu. Zresztą przepisy o karaniu mandatami za brak paragonów są dziurawe.

05.09.2022

KAS: Co czwarta sprzedaż bez paragonu i poza systemem

VAT Doradca podatkowy Finanse

Aż 25 procent sprzedających nie wystawia paragonów – taki jest wynik kontroli przeprowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Tylko przez niecałe dwa miesiące skarbówka wystawiła 7666 mandatów na kwotę niemal 9 milionów złotych. Kontrole odbywają w ramach tzw. nabyć sprawdzających.

02.09.2022

Podwyższone stawki VAT zostaną, bo trzeba pieniędzy na wojsko

VAT

Zwiększone wydatki na obronność wymagają utrzymania stawek VAT na poziomie 23 i 8 proc. w najbliższych latach. Co więcej, Ministerstwo Finansów chce stworzyć nowy mechanizm ustalania tych stawek, związany z wydatkami budżetowymi na armię. A te mają wzrosnąć z dzisiejszych 2,4 proc. do 3 proc. PKB w przyszłym roku.

25.08.2022

NSA: Fiskus może odmówić zaliczenia nadwyżki VAT - nawet gdy nie przedłużył skutecznie terminu zwrotu

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Finanse

Złożenie wniosku o zaliczenie nadwyżki VAT na zobowiązania nie wywołuje skutku prawnego automatycznie, rozpoczyna tylko postępowanie, a organ ma obowiązek wydać postanowienie o zaliczeniu, bądź odmowie. Skoro jednak już na początku wystąpiły nieprawidłowości w postanowieniach o przedłużeniu zwrotu VAT, to kolejne postanowienia nie były skuteczne.

24.08.2022

Faktury zaliczkowe VAT czasem będą zbędne

VAT Rachunkowość

Nowe przepisy o VAT zredukują obowiązki fakturowania w przypadku otrzymywania zaliczek na poczet dostawy towarów i świadczenia usług. Faktury zaliczkowej w pewnych sytuacjach po prostu nie trzeba będzie wystawiać. Unowocześnione będą też reguły przechowywania paragonów. To część większego programu upraszczania rozliczeń VAT.

17.08.2022

Bartłomiej Kołodziej: Grupy VAT będą ułatwieniem dla przedsiębiorstw

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Najistotniejszą korzyścią dla podatników jest realizacja zasady neutralności VAT. Obroty wewnątrz grupy nie są opodatkowane VAT, przez co nie wystawia się faktur, nie ma również konieczności weryfikacji kontrahenta w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista) oraz ewentualnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności - mówi Bartłomiej Kołodziej, wicedyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.

16.08.2022

Rzecznik MŚP: Przepisy antykaruzelowe dobrze działają

VAT Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Spada liczba decyzji organów skarbowych dotyczących wyłudzeń VAT. O ile za 2016 rok wyniosła ponad trzy tysiące, to za rok 2021 tylko 62. Zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców świadczy to o skuteczności wprowadzanych w ostatnich latach przepisów przeciwdziałających oszustwom na tle tego podatku.

12.08.2022

SLIM VAT poprawi płynność firm handlujących w UE

VAT Prawo gospodarcze Finanse

W pakiecie zmian w ustawie o VAT znalazły się przepisy, które zlikwidują niektóre podatkowe przyczyny pogarszania płynności finansowej firm, zwłaszcza tych handlujących z krajami Unii Europejskiej. Projektodawcy sami zauważają, że niektóre dzisiejsze regulacje powodują nieuzasadnione kredytowanie budżetu państwa przez przedsiębiorców.

12.08.2022

Doradztwo obywatelskie bez VAT

Domowe finanse VAT

Usługi doradztwa obywatelskiego nie stanowią samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, o ile osoba je świadcząca nie ma wpływu na wysokość uzyskiwanego z tego tytułu wynagrodzenia oraz nie ponosi ryzyka gospodarczego w związku z ich świadczeniem. Usługi te nie podlegają VAT, nawet gdy osoba je świadcząca prowadzi również działalność gospodarczą w innym zakresie, opodatkowaną VAT.

11.08.2022

Urząd skarbowy będzie miarkował kary za nieświadome pomyłki w rozliczeniu VAT

Wymiar sprawiedliwości VAT

Organy skarbowe nie będą automatycznie karały podatnika VAT dodatkową sankcją, gdy ten nieświadomie pomyli się w rozliczeniu podatkowym albo zostanie bez swojej wiedzy wciągnięty do oszustwa. Będzie można miarkować tę karę, zależnie od okoliczności i skali uszczupleń podatkowych. To pokłosie wyroku TSUE podważającego polskie przepisy o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym.

10.08.2022

Będą nowe reguły wydawania informacji o stawkach VAT, akcyzy i cła

VAT Akcyza

W projekcie nowelizacji ustawy o VAT ujednolicono system wydawania informacji klasyfikacyjnych mających znaczenie dla tego podatku, a także akcyzy i cła. Wiążące informacje w tych sprawach będzie wydawał Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej. Będzie on rozpatrywał te sprawy zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji.

09.08.2022