Zutylizowany towar handlowy można ująć w kosztach

Podstawą zapisów w PKPiR dotyczącą strat w towarach handlowych może być sporządzony przez podatnika i podpisany przez upoważnioną osobę protokół, zawierający m.in. ilość i rodzaj towarów przekazanych...

27.03.2015

Umorzenie kredytu zmarłemu wymaga wystawienia PIT-8C

W przypadku umorzenia osobie fizycznej kredytu lub pożyczki, powstaje u niej przychód podatkowy, a podmiot dokonujący umorzenia powinien wystawić formularz PIT-8C. Przychód z tego tytułu powstaje w...

24.03.2015

Samochód specjalny też może być amortyzowany

Nie ma przeszkód, aby wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej samochód specjalny o przeznaczeniu pomoc drogowa czy inny samochód bez kratki został zaliczony do środków trwałych i...

23.03.2015

Demontażu pojazdów nie można opodatkować ryczałtem.

Działalności demontażu pojazdów na części nie można prowadzić będąc opodatkowanym ryczałtem, opodatkowania na zasadach zryczałtowanych nie stosuje się bowiem do podatników prowadzących działalności w...

19.03.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski