Dochody z giełdy rozliczamy w PIT-38

Dochodów z giełdy nie rozlicza się łącznie z dochodami ze stosunku pracy. Należy je rozliczyć w złożonym do końca kwietnia roku podatkowego następującego po roku, w którym te dochody wystąpiły,...

01.04.2015

Biegły nie jest organem w postępowaniu kontrolnym

Biegły sam nie może żądać czegokolwiek od kontrolowanego. Wykonania określonych czynności dla biegłego może jednak zażądać organ prowadzący postępowanie kontrolne - wyjaśnia ekspert Vademecum...

31.03.2015

Jaki jest limit odliczeń przy wpłatach na IKZE?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoJestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W 2014 r. wpłaciłem na IKZE 2400 zł.Jaką kwotę mogę odliczyć w zeznaniu...

30.03.2015

Zutylizowany towar handlowy można ująć w kosztach

Podstawą zapisów w PKPiR dotyczącą strat w towarach handlowych może być sporządzony przez podatnika i podpisany przez upoważnioną osobę protokół, zawierający m.in. ilość i rodzaj towarów przekazanych...

27.03.2015