Samochód specjalny też może być amortyzowany

Nie ma przeszkód, aby wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej samochód specjalny o przeznaczeniu pomoc drogowa czy inny samochód bez kratki został zaliczony do środków trwałych i...

23.03.2015

Demontażu pojazdów nie można opodatkować ryczałtem.

Działalności demontażu pojazdów na części nie można prowadzić będąc opodatkowanym ryczałtem, opodatkowania na zasadach zryczałtowanych nie stosuje się bowiem do podatników prowadzących działalności w...

19.03.2015

Podatnik nie musi pilnować limitu kosztów autorskich

Podatnik nie ma obowiązku pilnowania limitu autorskich kosztów uzyskania przychodów w trakcie roku. Przekroczenie limitu nie może być traktowane jako celowe zaniżanie zaliczek, tym bardziej, że...

17.03.2015

Jak wykazać zwrot nienależnie pobranych świadczeń?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoGdzie w zeznaniu rocznym należy wykazać zwrot do urzędu pracy nienależnie pobranego świadczenia, tj. zasiłku dla bezrobotnych?Podatnik w...

16.03.2015