Pytanie

Czy można rozliczyć dochody z giełdy łącznie z dochodami ze stosunku pracy?

Odpowiedź

Dochodów "z giełdy" nie rozlicza się łącznie z dochodami ze stosunku pracy. Należy je rozliczyć w złożonym do końca kwietnia roku podatkowego następującego po roku, w którym te dochody wystąpiły, odrębnym zeznaniu podatkowym, na formularzu PIT-38.

Uzasadnienie

Dochodów "z giełdy", czyli inaczej dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych, w tym również z dochodami ze stosunku pracy (wniosek z art. 30b ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f.). Są to dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym wg szczególnych zasad – podatek od tych dochodów oblicza się wg stawki 19 proc. (art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f.

Płatnik, czyli w tym przypadku zazwyczaj biuro maklerskie, zobowiązany jest wykazać te dochody w informacji PIT-8C (art. 39 ust. 3 u.p.d.o.f.). Podatnik natomiast powinien je rozliczyć w złożonym do końca kwietnia roku podatkowego następującego po roku, w którym te dochody wystąpiły, odrębnym zeznaniu podatkowym, na formularzu PIT-38 (art. 45 ust. 1a pkt 1 u.p.d.o.f.).

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Ksiegowego