Księgowy musi podpisać sprawozdanie finansowe

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych ma obowiązek złożenia podpisu, a w przypadku odmowy ma ona obowiązek uzasadnienia odmowy na piśmie - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego...

07.04.2015

Dochody z giełdy rozliczamy w PIT-38

Dochodów z giełdy nie rozlicza się łącznie z dochodami ze stosunku pracy. Należy je rozliczyć w złożonym do końca kwietnia roku podatkowego następującego po roku, w którym te dochody wystąpiły,...

01.04.2015

Biegły nie jest organem w postępowaniu kontrolnym

Biegły sam nie może żądać czegokolwiek od kontrolowanego. Wykonania określonych czynności dla biegłego może jednak zażądać organ prowadzący postępowanie kontrolne - wyjaśnia ekspert Vademecum...

31.03.2015