Opłaty za media nie są składnikiem przychodu z najmu

Opłaty za media ponoszone przez najemcę nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym pod warunkiem, że najemca został zobowiązany w umowie do ponoszenia wydatków...

20.04.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski