Pytanie

Prowadzę bar, w którym sprzedają napoje alkoholowe.
Z jaką stawką VAT mam nabijać na kasę fiskalną sok, który dolewany jest do piwa?
Chodzi zarówno o sytuację, gdy ja sprzedając piwo, wlewam sok i podaję klientowi piwo z sokiem oraz o sytuację, gdy podaję klientowi piwo oraz w osobnym pojemniczku sok i on sobie sam ten sok do piwa wlewa. Cennik mam skonstruowany w ten sposób, że w obu przypadkach jest osobna cena na piwo i osobna na sok. Dodam, że sok kupuję ze stawką VAT 5 proc, piwo oczywiście 23 proc.

Odpowiedź

W mojej opinii, w przypadku sprzedaży piwa z sokiem dostawa powinna być opodatkowana jednolitą stawką podatku w wysokości 23 proc.

Uzasadnienie

W sytuacji, gdy klientowi baru podane jest piwo wraz z domieszką soku, wówczas należy uznać, że przedmiotem sprzedaży nie są odrębnie sok a odrębnie piwo – lecz jeden napój alkoholowy będący mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych.
W przedstawionej sprawie podatnik wykonuje jedną kompleksową dostawę towaru. W mojej opinii, w opisanej sprawie podatnik powinien stosować stawką podatku VAT wynikającą z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. tj. stawkę 23 proc. podatku VAT. W tym konkretnym przypadku obowiązek stosowania stawki podatku w wysokości 23 proc. uzasadniony jest brzmieniem przepisów rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych - r.s.o. W części III załącznika do r.s.o. w poz. 7 ustawodawca wskazuje, że opodatkowane stawką podatku w wysokości 8 proc. są usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:
1) napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc.,
2) napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc.

Podawane przez Państwa piwo z sokiem należy uznać za napój alkoholowy będący mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych. Sok w tym przypadku jest składnikiem napoju. Z tego względu dla dostawy soku (która de facto nie jest odrębną dostawą) należy stosować stawkę podatku VAT 23 proc. Okoliczność, iż w cenniku oba produkty figurują, jako odrębne pozostaje tu bez znaczenia. Także sposób ujęcia sprzedaży na paragonie fiskalnym nie ma znaczenia dla zastosowania stawki podatku VAT. Aczkolwiek wskazane jest, aby podstawa opodatkowania była ujednolicona tj. by na paragonie zamiast dwóch odrębnych pozycji figurowała jedna, wskazująca, że przedmiotem sprzedaży jest napój alkoholowy składający się z piwa i soku.

W przypadku gdy, klient osobno kupuje sok (w odrębnym opakowaniu) a osobno piwo – zasadne może być zastosowanie dwóch stawek podatkowych – podstawowej do sprzedaży piwa oraz obniżonej do sprzedaży soku. Aczkolwiek, warto taki sposób rozliczania podatku VAT zbadać pod kątem stanu faktycznego. W mojej opinii, jeżeli zamiarem klienta jest nabycie piwa z sokiem, wówczas dzielenie podstawy opodatkowania na dwa elementy wydaje się sztuczne i w opinii organu podatkowego może być uznane za próbę zaniżenia zobowiązania podatkowego. Literalne brzmienie przepisów wykonawczych wskazuje jednak jednoznacznie – stawką podstawową opodatkowany jest napój alkoholowy będący mieszaniną. W sytuacji, gdy podatnik pozostawia osobno do dyspozycji klienta piwo a osobno sok – nie podaje mu mieszaniny tych dwóch składników. Moim zdaniem, jest to argument przemawiający za możliwością stosowania dwóch stawek podatkowych.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego