Pytanie

Prowadzę biuro rachunkowe posiadając licencję MF na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. W biurze prowadzimy 100 proc. podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtu, nie prowadzimy firm na księgach rachunkowych (jest to mała miejscowość). Oprócz tego na początku każdego roku sporządzamy rozliczenia roczne PIT-36, PIT-37 na zlecenie osób fizycznych "z zewnątrz". W nowym projekcie rozporządzenia dot. kas fiskalnych jest założenie, że doradztwo podatkowe nie będzie mogło korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy fiskalnej. Nasze PKD to PKD wspólne dla usługowego prowadzenia ksiąg i doradztwa podatkowego, czyli 69.20Z. Nie świadczę usług doradztwa podatkowego. Jednak pamiętam, że wypełnianie zeznań podatkowych mieści się w zakresie czynności doradztwa podatkowego.
Czy w moim przypadku powstanie w 2015 r. obowiązek rejestrowania obrotu przy użyciu kasy fiskalnej?

Odpowiedź

Sporządzenie rozliczeń rocznych w podatku dochodowym nie spowoduje obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

Uzasadnienie

W przepisach wykonawczych rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wprowadzone zostały zwolnienia od obowiązku stosowania kasy rejestrującej. Usługi doradztwa podatkowego zostały wymienione jako te, wobec których nie ma zastosowania żadne ze zwolnień od obowiązku stosowania kas rejestrujących. W przypadku usług doradztwa podatkowego, w zasadzie, problem powinni mieć księgowi wykonujący dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych: usługi polegające np. na sporządzaniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracja podatkowych lub udzielaniu im pomocy w tym zakresie.

Zobacz książkę "Kasy fiskalne w 2015 i 2016 r. Pytania i odpowiedzi" dostępną w księgarni internetowej Profinfo>>

Jednak w ogólnej interpretacji z 9 kwietnia 2015 r., PT3.8101.2.2015.AEW.16 minister finansów stwierdził, że na potrzeby stosowania takiego wyłączenia pojęcie "doradztwo podatkowe" nie powinno obejmować takich usług jak prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych jak również sporządzania (wypełniania) zeznań i deklaracji podatkowych.

Zobacz: MF: obsługa rachunkowo-księgowa może być zwolniona z ewidencjonowania >>

Czyli według takiej wykładni (w moim przekonaniu błędnej ale z pewnością należy ją uznać za obowiązującą) wykonywanie takich świadczeń nie skutkuje koniecznością stosowania kasy fiskalnej. To oznacza, że księgowi nie wykonujący innych czynności doradztwa podatkowego niż prowadzenie ksiąg, ewidencji i sporządzanie deklaracji mogą stosować zwolnienie od obowiązku stosowania kasy determinowane wartością sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego