Pytanie

Podatnik w 2014 r. przekazał synowi w darowiźnie udziały w spółce z o.o.
Czy w związku z tym może wykazać stratę w PIT-38 w wysokości wartości nabycia darowanych udziałów?

Odpowiedź

Nie, uwzględnienie jako straty kosztów nabycia lub objęcia darowanych udziałów w zeznaniu PIT-38 nie jest możliwe.

Uzasadnienie

Odpowiedź należy rozpocząć od wyjaśnienia, ze w zeznaniu PIT-38 wykazywane są dochody uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (czyli dochody opodatkowane na zasadach określonych przepisami art. 30b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f.). W zeznaniu PIT-38 nie jest zatem wykazywane, między innymi, nieodpłatne zbycie udziałów, a w konsekwencji w zeznaniach tym nie można wykazywać strat z tytułu nieodpłatnego zbycia (np. darowizn) udziałów.

Dodatkowo należy wskazać, że art. 23 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.f. stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju. Brzmienie tego przepisu wyłącza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów nabycia lub objęcia darowanych udziałów. Również z tego powodu nie jest możliwe, aby koszty nabycia lub objęcia darowanych (np. synowi) udziałów w spółce z o.o. zostały wykazane jako strata w zeznaniu PIT-38 składanym przez darczyńcę.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego