Wydatki na wynajem mieszkania są kosztem

Do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej można zaliczyć wydatki ponoszone na wynajem mieszkania na biuro znajdujące się poza miejscem zamieszkania.

22.03.2012

Interpretacja podatkowa musi być jednoznaczna

Nie jest dopuszczalne, aby organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe w całości, a następnie uzasadniając ocenę potwierdził swe rozstrzygnięcie jedynie w części. Takie stanowisko wynika...

21.03.2012

Kwestionowanie ceny sprzedaży wymaga wnikliwej analizy

Organ podatkowy przyjmując tylko swoiste domniemanie zaniżenia przez podatnika ceny zbywanej nieruchomości z uwagi na fakt powiązań rodzinnych nie wykazuje w sposób przewidziany prawem, że ustalona...

12.03.2012