Interpretację można wydać bez odpisu KRS

Z regulacji dotyczących wniosku o interpretację indywidualną nie wynika obowiązek pełnomocnika, aby do wniosku obok swojego pełnomocnictwa załączył odpis z KRS potwierdzający umocowanie osób...

11.06.2012

Wydatki na kawę nie są przychodem pracownika

Wydatków poniesionych na rzecz pracowników, dotyczących drobnych artykułów spożywczych, tj. kawy, herbaty, cukru, mleka i wody nie dolicza się do wynagrodzenia pracowników.

05.06.2012

Kapitalizacja jest formą zapłaty odsetek

Skapitalizowane odsetki od pożyczki niezwiązanej z działalnością inwestycyjną spółki należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki w dacie kapitalizacji, a nie w dacie faktycznej zapłaty...

01.06.2012

Sprzedaż majątku osobistego nie podlega VAT

Sprzedaż działek budowlanych wytyczonych na gruntach opodatkowanych podatkiem rolnym, które stanowią majątek osobisty, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

25.05.2012

Zmiana decyzji w VAT oddziałuje na CIT

Prawną konsekwencją określenia przez organ należnego podatku od towarów i usług jest konieczność skorygowania wysokości przychodu, a w konsekwencji podstawy opodatkowania i kwoty podatku w podatku...

24.05.2012

Działka na budowę drogi nie korzysta ze zwolnienia

Do dostawy działki stanowiącej mienie komunalne, oznaczonej na mapie, jako droga, która nie była użytkowana, jako droga gminna i nie stanowiła takiej funkcji nie można stosować zwolnienia w VAT....

23.05.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski