Działka na budowę drogi nie korzysta ze zwolnienia

Do dostawy działki stanowiącej mienie komunalne, oznaczonej na mapie, jako droga, która nie była użytkowana, jako droga gminna i nie stanowiła takiej funkcji nie można stosować zwolnienia w VAT....

23.05.2012

Umundurowanie motorniczego jest zwolnione z podatku

Wartość przekazanego pracownikowi umundurowania służbowego stanowi przychód pracownika wolny od podatku, jeżeli jego noszenie jest obowiązkiem pracownika i posiada cechy przez które traci przymiot...

18.05.2012

Administrator ZFŚS nie jest podatnikiem VAT

Zorganizowanie wycieczki, na rzecz pracowników finansowane z ZFŚS lub za częściową odpłatnością nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

16.05.2012

Nieużytkowy strych nie podlega opodatkowaniu

Skoro poddasze stanowi niewykończoną część budynku, ściany nie są otynkowane, podłoga składa się porozbijanych płytek betonowych, to całość świadczy o tym, że ta część budynku nie stanowi powierzchni...

15.05.2012

Wyższa stawka podatku za garaż niż za mieszkanie

Ponieważ brak jest odrębnej stawki podatku od nieruchomości dla garaży, to zastosowanie odpowiedniej stawki tego podatku uzależnione jest od wystąpienia określonego stanu faktycznego i prawnego. 26...

11.05.2012

NSA: o zwolnieniu decyduje data nabycia spadku

Decydującym kryterium przy stosowaniu przepisów dotychczasowych lub znowelizowanych jest data nabycia spadku (własności rzeczy lub praw majątkowych), a nie data faktycznego otrzymania zachowku. Takie...

10.05.2012

Klasyfikacja pojazdu decyduje o zwolnieniu z podatku

Zwolnienie z podatku od środków transportowych pojazdu specjalnego jest uzależnione od klasyfikacji pojazdu w dowodzie rejestracyjnym - wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację...

10.05.2012
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski