Umorzona zaległość podatkowa nie jest przychodem

Umorzenie zaległości podatkowej w podatku rolnym lub w podatku od nieruchomości nie skutkuje powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym...

14.06.2012

Interpretację można wydać bez odpisu KRS

Z regulacji dotyczących wniosku o interpretację indywidualną nie wynika obowiązek pełnomocnika, aby do wniosku obok swojego pełnomocnictwa załączył odpis z KRS potwierdzający umocowanie osób...

11.06.2012

Wydatki na kawę nie są przychodem pracownika

Wydatków poniesionych na rzecz pracowników, dotyczących drobnych artykułów spożywczych, tj. kawy, herbaty, cukru, mleka i wody nie dolicza się do wynagrodzenia pracowników.

05.06.2012

Kapitalizacja jest formą zapłaty odsetek

Skapitalizowane odsetki od pożyczki niezwiązanej z działalnością inwestycyjną spółki należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki w dacie kapitalizacji, a nie w dacie faktycznej zapłaty...

01.06.2012

Sprzedaż majątku osobistego nie podlega VAT

Sprzedaż działek budowlanych wytyczonych na gruntach opodatkowanych podatkiem rolnym, które stanowią majątek osobisty, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

25.05.2012

Zmiana decyzji w VAT oddziałuje na CIT

Prawną konsekwencją określenia przez organ należnego podatku od towarów i usług jest konieczność skorygowania wysokości przychodu, a w konsekwencji podstawy opodatkowania i kwoty podatku w podatku...

24.05.2012
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski