Wakacje podatkowe także dla nabywców nieruchomości

1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem powstaje...

29.03.2012

Osoby zagraniczne prowadzą księgi rachunkowe

Obywatel Ukrainy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą na terytorium Polski w zakresie transportu drogowego nie może prowadzić dokumentacji rachunkowej w formie podatkowej księgi przychodów...

26.03.2012

Wydatki na wynajem mieszkania są kosztem

Do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej można zaliczyć wydatki ponoszone na wynajem mieszkania na biuro znajdujące się poza miejscem zamieszkania.

22.03.2012

Interpretacja podatkowa musi być jednoznaczna

Nie jest dopuszczalne, aby organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe w całości, a następnie uzasadniając ocenę potwierdził swe rozstrzygnięcie jedynie w części. Takie stanowisko wynika...

21.03.2012
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski