Przekształcenie spółdzielni jest neutralne podatkowo

W wyniku przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z o.o. nie powstanie po stronie członków a przyszłych udziałowców spółki przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób...

30.12.2011

Nie każda dieta radcy prawnego jest zwolniona z PIT

Diety radcy prawnego z tytułu pełnienia funkcji w organie stanowiącym okręgowej izby radów prawnych nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z dnia 21...

23.09.2011

PIT- Pieniądze trzeba przekazać na konto

Podatnik, który przekazał pieniądze na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła katolickiego, ale nie posiada potwierdzenia przekazania środków na rachunek bankowy, nie może pomniejszyć swojej...

11.05.2011

Ubezpieczenie leasingu podlega VAT

Zapadł pierwszy wyrok WSA w Warszawie po uchwale NSA dotyczącej opodatkowania ubezpieczenia leasingu. Wyrok jest niekorzystny dla firm

01.02.2011
1    123  124  125  126  127