Będzie wyższa dotacja dla PFRON na dofinansowanie wynagrodzeń dla niepełnosprawnych pracowników

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Prawo pracy

Minister rodziny i polityki społecznej chce zwiększyć wysokość dotacji celowych dla PFRON na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych do poziomu co najmniej 30 proc. środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok. Minister finansów proponuje, by ta zmiana istotna dla budżetu państwa weszła w życie od 2023 r.

09.08.2022

Kolegium SN reaguje na inflację i podwyższa wynagrodzenia, a Senat - wprost przeciwnie

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Kolegium Sądu Najwyższego podjęło uchwałę podwyższającą wskaźnik wzrostu wynagrodzeń osobowych pracowników z 12,3 proc. na 15,5 proc. w stosunku do 2022 roku. A senacka komisja etyki proponuje zmniejszenie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2023 o kwotę wydatków na wzrost wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska.

05.08.2022

Minister: Trwają prace nad ustawą wprowadzającą na stałe 14. emeryturę

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

Trwają prace nad ustawą wprowadzającą 14. emeryturę na stałe. Będziemy szli w tym kierunku – zapowiada Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Ostateczny kształt projektu ustawy zostanie przedstawiony na początku 2023 r. Tymczasem już 25 sierpnia ruszą wypłaty tego dodatkowego świadczenia w tym roku. Wsparcie dla seniorów ma kosztować około 11,4 mld zł.

04.08.2022

Bogaty Fundusz Solidarnościowy wspiera nie tylko niepełnosprawnych

Finanse publiczne Domowe finanse PIT Prawo pracy

W 2021 roku 41,5 tysiąca osób fizycznych wpłaciło 2,6 mld zł daniny solidarnościowej, a w okresie od stycznia do maja 2022 r. - 38,5 tysiąca osób uiściło 2,5 mld zł. Według pierwotnych założeń pieniądze te miały być wykorzystywane na wsparcie niepełnosprawnych, ale są też wydawane np. na 14 emerytury. Do tego częściowo dublują się z wydatkami Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

04.08.2022

Rząd szykuje wsparcie dla ogrzewających peletem, olejem opałowym i LPG

Samorząd terytorialny Finanse publiczne

Międzyresortowy zespół kończy prace nad kompleksowym projektem dotyczącym pomocy dla ciepłowni oraz dla ogrzewających domy np. olejem opałowym, peletem drzewnym i LPG - zapowiedziała w środę wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska na posiedzeniu senackiej komisji gospodarki narodowej i innowacyjności.

03.08.2022

Unijny handel internetowy daje zarobić polskiemu budżetowi, ale jest omijany

Finanse publiczne Rynek i konsument VAT Małe i średnie firmy

Nowy system rozliczania VAT od e-handlu w Unii Europejskiej przyniósł zaplanowane dochody polskiemu budżetowi. Jednak Ministerstwo Finansów przyznaje, że wciąż są kłopoty z małymi przesyłkami spoza Unii, które też obejmuje nowy system. Przepisy o zwolnieniu przesyłek wartych do 150 euro wciąż są nadużywane, przez co część dochodów z VAT ucieka skarbówce.

02.08.2022

Hazard: jednoręcy bandyci zamknięci, szefowie mafii na wolności

Prawo karne Finanse publiczne Administracja publiczna Prokuratura Prawo gospodarcze

Służby skarbowe wymierzyły w ubiegłym roku ponad 462 mln zł kar za nielegalne używanie automatów do gier. Z tej kwoty udało się wyegzekwować jedynie milion złotych. Tymczasem skarbówka musiała zapłacić 2,6 mln zł za ekspertyzy w tych sprawach oraz 14,6 mln zł za przechowywanie zajętych maszyn. Prawdziwi szefowie hazardowych mafii pozostają nieuchwytni.

01.08.2022

Rozliczanie nadgodzin - TK umorzył postępowanie ważne dla tysięcy pracujących Polaków

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne

Polska do dziś nie wdrożyła Europejskiej Karty Społecznej, choć ratyfikowała ją 10 czerwca 1997 r. W efekcie pracownicy nie mają prawa do zwiększonej stawki za pracę w godzinach nadliczbowych, a służba cywilna w ogóle nie ma płaconych nadgodzin. Jak się okazuje, Trybunał Konstytucyjny po prawie siedmiu latach od wpływu wniosku RPO w tej sprawie, umorzył postępowanie. Poinformował o tym na stronie TK dopiero po pytaniu Prawo.pl.

01.08.2022

Miasta wskazują, co trzeba zmienić, aby wzmocnić ich dochody

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Polski Ład

Metropolie i miasta na prawach powiatu najdotkliwiej odczuły konsekwencje wprowadzanych od 2019 r. zmian w podatkach, w szczególności w PIT. Unia Metropolii Polskich i Związek Miast Polskich złożyły w Senacie program działań wzmacniających dochody JST. To m.in. podniesienie kwoty referencyjnej, zmiana zasad subwencji wyrównawczej, waloryzacja subwencji oświatowej, obniżenie do zera VAT za usługi transportu publicznego i za gospodarkę odpadami.

29.07.2022

Obowiązują już dopłaty do węgla, mogą na nich skorzystać polskie kopalnie

Finanse publiczne Domowe finanse Prawo gospodarcze

W czwartek 28 lipca weszła w życie ustawa o dopłatach do węgla wprowadzająca ustawową cenę za tonę. I będzie obowiązywać, dopóki nie wejdzie w życie ustawa o 3 tysiącach złotych dodatku węglowego. To zaś oznacza, że w tym czasie każdy, kto ma licencję na obrót paliwami i zgłosi się do Zarządcy Rozliczeń, że chce uczestniczyć w programie dopłat, może liczyć na 1073 zł rekompensaty.

28.07.2022

Państwo wykupi od upadającego banku swoje obligacje - kolejna wrzutka do ustawy o dodatku węglowym

Finanse publiczne Prawo gospodarcze Finanse

W trakcie prac w Sejmie do ustawy o dodatku węglowym dodano kolejny przepis dotyczący banków. Zgodnie z nim minister finansów będzie mógł odkupić od banku znajdującego się w przymusowej restrukturyzacji obligacje skarbowe w cenie równej wartości nominalnej powiększonej o narosłe odsetki. Banki posiadają blisko połowę papierów. Kupują je, bo nie płacą podatku bankowego.

22.07.2022

Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2021 r. przyjęte - rząd z absolutorium

Finanse publiczne Administracja publiczna

W piątek, 22 lipca, Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2021 rok i udzielił rządowi absolutorium. Za głosowało 228 posłów, przeciw było 216, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Odrzucono dwie poprawki zgłoszone do projektu uchwały ws. sprawozdania z wykonania budżetu państwa za rok 2021. Poprawki KO i Polski 2050 miały na celu odrzucenie sprawozdania z wykonania budżetu i nieudzielenie rządowi absolutorium.

22.07.2022

Fiskus dowie się o wynajmie mieszkań na doby przez platformy sprzedażowe

Finanse publiczne Administracja publiczna Ochrona konkurencji

Fiskus zainteresuje się osobami, które nie prowadzą biznesu, ale przez internet sprzedają towary i wynajmują mieszkania. Polska ma wdrożyć unijną dyrektywę zakładającą, że pośredniczące w tym platformy będą informowały skarbówkę o osobach, które przeprowadzają ponad 30 transakcji rocznie i uzyskują ponad 2 tys. euro przychodu.

19.07.2022

Budżet już zarabia na przesyłkach z Chin, ale w systemie są luki

Finanse publiczne VAT Doradca podatkowy Prawo unijne

Działający już od roku uproszczony system rozliczeń VAT od e-handlu działa sprawnie - zapewnia Ministerstwo Finansów. Eksperci wskazują, że rzetelna ocena będzie możliwa dopiero za kilka lat, gdy będzie można porównać dane z dłuższego okresu funkcjonowania. Potrzebna jest jednak reforma tych przepisów w części dotyczącej przesyłek spoza Unii Europejskiej.

15.07.2022

Rząd szykuje podatek od nadzwyczajnych zysków niektórych sektorów

Finanse publiczne CIT Spółki Finanse Ochrona konkurencji

Podatek od nadzwyczajnych zysków - taka może być reakcja rządu na duże profity banków czy spółek paliwowych, wynikających z dzisiejszej sytuacji gospodarczej. Eksperci przestrzegają: taka danina nie może wchodzić w życie wstecznie i powinna obciążać tylko dochody spowodowane niecodziennymi okolicznościami, np. wojną.

12.07.2022

Brak jednego kryterium dochodowego - państwo nie wie, czy pomaga rzeczywiście potrzebującym

Pomoc społeczna Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

Nie ma jednego wspólnego kryterium dochodowego i sposobu jego ustalania w świadczeniach rodzinnych, z pomocy społecznej, a nawet dla emerytów i rencistów. W efekcie państwo nie wie, czy pomoc trafia do tych, którzy faktycznie jej potrzebują. Nie wie też, kto wsparcia nie ma, choć powinien je otrzymać. Problemem jest też to, że kryteria te nie są jasne i nie są ze sobą powiązane.

30.06.2022

Rachunek od państwa dla każdego podatnika coraz wyższy

Finanse publiczne Administracja publiczna Finanse

Funkcjonowanie państwa kosztuje coraz więcej. Z opublikowanych właśnie danych wynika, że w 2021 roku wydatki publiczne w przeliczeniu na jednego mieszkańca po raz pierwszy przekroczyły kwotę 30 tys. zł, a w przeliczeniu na jednego pracującego wyniosły 69 583 złotych. Wszystkie wydatki publiczne są finansowane albo z płaconych przez nas podatków, albo z emitowanego przez państwo długu.

30.06.2022

Czternasta emerytura nie dla każdego, a odwołania nie ma

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

ZUS wydaje decyzje w sprawie czternastej emerytury tylko tym, którym ją wypłaca. Nieuprawnieni nie dostają decyzji o odmowie, a skoro jej nie mają – nie mogą odwołać się do sądu czy złożyć skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem prawników, można zmusić Zakład do wydania decyzji, ale to będzie indywidualna droga przez mękę każdego „bogatego” emeryta. Prościej będzie, jeśli grupa posłów lub RPO zaskarży przepisy do TK.

28.06.2022

ZUS: W I kwartale 2022 r. dotacja budżetowa do FUS wyniosła 9,3 mld zł i była o 8,2 mld zł wyższa niż w ub.r.

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne

W I kwartale br. największą pozycją przychodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych były składki na ubezpieczenia społeczne. Ich kwota według przypisu wyniosła 63,9 mld zł, a wpływy - 60,5 mld zł. Koszty FUS wyniosły 73,6 mld zł i były o 4,2 mld zł większe niż w pierwszym kwartale 2021 r. W okresie styczeń-marzec br. fundusz otrzymał 9,3 mld zł dotacji z budżetu państwa, czyli o 8,2 mld zł większej niż w pierwszym kwartale 2021 r. – podał ZUS.

24.06.2022

Były minister zajmie się pozyskiwaniem funduszy dla armii

Finanse publiczne Administracja publiczna Wojsko

Były minister finansów Tadeusz Kościński został powołany na sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika rządu do spraw pozyskiwania źródeł finansowania dla przedsięwzięć służących wzmocnieniu bezpieczeństwa i obronności państwa. Kościński zrezygnował ze stanowiska ministra po ujawnieniu się problemów z realizacją Polskiego Ładu, bo był za to obwiniany.

22.06.2022