Rozwiązanie umowy a zwrot PCC

W praktyce często zdarza się, że zawarta przez strony umowa ulega rozwiązaniu, na przykład za zgodnym porozumieniem obu stron tej umowy. Powstaje pytanie, czy podlega wwczas zwrotowi zapłacony od...

09.04.2008

Problemy z przepisami o zwrocie VAT podróżnym

Mnstwo biurokratycznych problemw i uciążliwości stwarzają przepisy ustawy o VAT dotyczące zwrotu podatku VAT podrżnym firmom prowadzącym działalność w tym zakresie. W piśmie skierowanym do ministra...

02.04.2008

Ceny transferowe - optymalizacja podatkowa

Każde państwo ma uzasadniony interes w tym, aby opodatkować tę część dochodw grupy przedsiębiorstw powiązanych, ktra została wypracowana na obszarze podlegającym jego jurysdykcji podatkowej....

18.03.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski