Od 1 stycznia limit zwolnienia podmiotowego w VAT wyniesie 150 tys. zł. Do końca tego roku obowiązujący próg jest niższy i wynosi 100 tys. zł.

Zwiększenie limitu zwolnienia podmiotowego zostało założone w ustawie nowelizującej ustawę o VAT z 2 grudnia 2009 r., który to limit zwiększano stopniowo w kolejnym roku o 50 tys. zł. Eksperci oceniają tę zmianę pozytywnie. Ich zdaniem limit 50 tys. zł obowiązujący do końca 2009 roku nie przystawał do realiów małych podatników, gdyż niewielu mogło z niego korzystać. Podwyższenie limitu obrotu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT ma przynieść pozytywne efekty dla drobnej przedsiębiorczości. Zwolnienie z VAT skutkuje redukcją obciążeń administracyjnych chociażby przez brak obowiązku sporządzania i składania deklaracji podatkowych odprowadzania podatku czy wystawiania faktur VAT. Podatnicy, którzy z uwagi na przekroczenie w 2010 r. limitu obrotu zobowiązani byli do zarejestrowania się jako czynni podatnicy VAT. Jednak jeżeli zrealizowana łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. (a w przypadku rozpoczęcia sprzedaży w 2010 r. w odpowiedniej proporcji) będzie wyższa niż 100 tys. zł, ale nie przekroczy 150 tys. zł, będą mogli ponownie skorzystać ze zwolnienia w 2011 r. Warunkiem jest pisemne zawiadomienie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 31 grudnia 2010 r.