8,5-proc. podatek ryczałtowy będzie dotyczył nie tylko dochodw z najmu mieszkań, ale także m.in....
Aneta Mościcka
10.12.2009
Komentarz stanowi omwienie instytucji kontroli podatkowej. Autor charakteryzuje w nim m.in.:...
Karol Różycki
10.12.2009
Wprowadzenie do polskiego prawa postanowień tzw. dyrektywy usługowej, ktra znosi bariery w...
Aneta Mościcka
09.12.2009
Przepis ustawy o opłacie targowej, przewidujący kto i kiedy zobowiązany jest do jej uiszczania jest...
Aneta Mościcka
09.12.2009
Komentarz omawia przepisy obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. ustawy o podatku tonażowym....
Dariusz Strzelec
08.12.2009
Większość polskich firm nie ujmuje w sprawozdaniach finansowych ryzyk, ktre powstają w związku z...
Aneta Mościcka
08.12.2009
Od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania interpretacji podatkowych...
Dariusz Strzelec
07.12.2009
W obecnym stanie prawnym, skutki podatkowe związane ze zbywaniem udziałw w spłce z o.o. są...
Edyta Głębicka
07.12.2009
W obecnym stanie prawnym, skutki podatkowe związane ze zbywaniem udziałw w spłce z o.o. są...
Edyta Głębicka
07.12.2009
Termin do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w związku z wejściem w życie orzeczenia...
Aneta Mościcka
07.12.2009
Zgodnie z właściwymi przepisami wykonawczymi do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i...
04.12.2009