Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie, czy w latach 2007-2008 opodatkowanie podatkiem od...
Aneta Mościcka
24.03.2010
Kredyt jest jedną z najczęściej wykorzystywanych form pozyskiwania kapitału w prowadzonej...
Grzegorz Mazur
23.03.2010
Wprowadzenie Rekomendacji T może spowodować, że blisko 3 mln osb o najniższych dochodach nie będą...
Aneta Mościcka
22.03.2010
Samo powstanie obowiązku podatkowego nie obliguje jeszcze podatnika do zapłaty podatku. Obowiązkiem...
22.03.2010
Kwestia opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych diet i innych należności stanowiących...
Aneta Mościcka
22.03.2010
Podczas obecnego posiedzenia Sejm przyjął jedną, mającą charakter redakcyjny poprawkę Senatu do...
Aneta Mościcka
19.03.2010
Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Telekomunikacji Polskiej. Skarga dotyczyła decyzji Prezesa...
Aneta Mościcka
19.03.2010
Jednym ze sposobw wygasania zobowiązań podatkowych jest ich potrącenie. Możliwe jest to jedynie...
Adam Bartosiewicz
18.03.2010
Sporo wątpliwości podatnikw wywołuje kwestia prawa do skorzystania z ulgi internetowej. Fiskus jest...
Aneta Mościcka
17.03.2010
Niewiele ponad 3 proc. stacji skontrolowanych przez Inspekcję Handlową w 2009 roku sprzedawało...
Aneta Mościcka
17.03.2010