Ministerstwo Finansw poprosi Komisję Europejską o zmianę dyrektywy regulującej wysokość stawek VAT...
Aneta Mościcka
08.04.2010
Strona postępowania to centralna instytucja postępowania podatkowego. To właśnie o jej prawach, a...
Dariusz Strzelec
08.04.2010
W komentarzu analizie poddano rozwj polskich regulacji w zakresie cen transferowych oraz przepisy...
05.04.2010
Komentarz prezentuje katalog orzeczeń sądowych zawierających najistotniejsze tezy dotyczące...
01.04.2010
Trzy gdańskie korporacje takswkowe ustaliły wsplnie stawki za przejazd uznała prezes Urząd Ochrony...
Aneta Mościcka
31.03.2010
Komentarz poświęcony jest gwarancjom procesowym wynikającym z zasady czynnego udziału strony w...
Dariusz Strzelec
30.03.2010
Otrzymanie przez osobę fizyczną nieodpłatnego świadczenia w większości przypadkw wiąże się z...
Radosław Kowalski
29.03.2010
Coraz większa ilość pracodawcw obok wypłaty wynagrodzenia z tytułu umw o pracę stosuje inne sposoby...
Małgorzata Niedźwiedzka
25.03.2010
Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie, czy w latach 2007-2008 opodatkowanie podatkiem od...
Aneta Mościcka
24.03.2010