Uczestnikami cash poolingu są powiązane spłki. Istota tej umowy polega na kumulowaniu środkw...
Radosław Pioterczak
02.11.2009
W życie weszła ustawa wprowadzająca na polski rynek postanowienia Dyrektywy w sprawie rynkw...
Aneta Mościcka
02.11.2009
Usługi pocztowe i kurierskie na gruncie stosowanego dla celw podatkowych PKWiU klasyfikowane są w...
Tomasz Krywan
30.10.2009
Ograniczanie prawa do rozwiązania umowy, wyższe niż dopuszczalne odsetki za opźnienia w zapłacie za...
Aneta Mościcka
28.10.2009
Delegalizacja gier na automatach poza kasynami, zakaz urządzania wideoloterii, walka z hazardem...
Aneta Mościcka
28.10.2009
Google, Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan i home.pl rozpoczęły wsplną akcję mającą...
Aneta Mościcka
27.10.2009
Do obowiązkw szkł należy, m.in., obliczanie, pobieranie oraz wpłacanie na rachunek urzędu...
Tomasz Krywan
27.10.2009
Przepisy klasyfikacyjne zawarte we Wsplnej Taryfie Celnej mają szczeglne znaczenie wśrd przepisw...
27.10.2009
Korzystne dla przedsiębiorcw zmiany we wpłacaniu zaliczek podatkowych zaczną obowiązywać nie w 2010...
Aneta Mościcka
26.10.2009
Bank nie może żądać od kredytobiorcy informacji o wszelkich okolicznościach mogących wpływać na...
Aneta Mościcka
26.10.2009
Na Indywidualnych Kontach Emerytalnych będą mogły oszczędzać także osoby, ktre nie są polskimi...
Aneta Mościcka
23.10.2009
Spłdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, podobnie jak banki, mają podlegać nadzorowi Komisji...
Aneta Mościcka
23.10.2009
Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) określają przepisy...
Tomasz Krywan
22.10.2009
Małgorzata Niedźwiedzka
22.10.2009