Najwięcej, bo 205,6 mld zł państwo zebrało z podatków od produkcji i importu (VAT, akcyza cła). Na drugim miejscu znalazły się wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne, które ogółem wyniosły 196,1 mld zł i były wyższe o 12, 3 proc niż w roku 2011. z podatków od dochodu i majątku państwo zebrało 115,2 mld zł, to jest aż o 7,4 proc. więcej niż rok wcześniej.

Największe wydatki stanowiły świadczenia społeczne - 261 mld zł, czyli ok. 6,8 tys. zł na osobę. Prawie tyle samo wyniosły koszty świadczenia usług publicznych (wydatki na zatrudnienie m.in. nauczycieli, lekarzy, policjantów, wojskowych, urzędników, bieżące utrzymanie publicznych budynków, dróg, wydatki na energię itp.) – ok. 6,3 tys. zł na osobę.

Więcej czytaj w "Rzeczpospolitej"