Rostowski poinformował, że Rada Ministrów przyjęła we wtorek Aktualizację Programu Konwergencji, który określa ścieżkę dalszego zmniejszania deficytu sektora finansów publicznych z 3,9 proc. PKB osiągniętych w 2012 r.

Rostowski powiedział, że w ubiegłym roku rządowi nie udało się osiągnąć deficytu sektora finansów publicznych w planowanej wysokości 3,5 proc. PKB. Zaznaczył jednak, że obniżenie deficytu w 2012 r. było wyższe niż wymogi stawiane naszemu krajowi przez UE dotyczące przeciętnego spadku deficytu "w wymiarze strukturalnym, czyli abstrahując od cyklu koniunkturalnego."

Rostowski poinformował, że przeciętnie od 2009 r., obniżka deficytu wyniosła ok. 1,75 pkt proc. rocznie, tymczasem UE oczekiwała obniżki w wysokości 1,25 pkt proc. rocznie.

"Przewidujemy 3,5 proc. deficytu sektora (finansów publicznych - PAP) w relacji do PKB w tym roku, potem dalszy spadek - lekki - w przyszłym i potem deficyt na poziomie 1,6 pkt proc. PKB w 2016 r. Wiąże się to z przyspieszeniem wzrostu gospodarczego, dość stopniowego" - powiedział. Dodał, że MF przewiduje, że w 2014 r. PKB urośnie o 2,5 proc., a w 2015 - 3,8 proc. i 4,3 w 2016 r.

mmu/ je/ ura/