Opodatkowaniu VAT podlegają czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o...
Tomasz Krywan
25.05.2010
Z dniem 1 stycznia 2004 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych wprowadziła...
Małgorzata Niedźwiedzka
24.05.2010
Komentarz jest kontynuacją pierwszej części opracowania analizującego konsekwencje podatkowe w...
Dariusz Strzelec
20.05.2010
Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Zakup towarów handlowych dokonuję w Wielkiej...
Joanna Jasińska
19.05.2010
Przepisy art. 180 oraz 181 Ordynacji podatkowej realizują koncepcję otwartego systemu środkw...
Dariusz Strzelec
17.05.2010
Wszyscy wiedzą, że udziały lub akcje mogą być przedmiotem obrotu i zazwyczaj operacje, przedmiotem...
Paweł Ziółkowski
13.05.2010
Komentarz stanowi omwienie czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Autorka odnosi...
Edyta Koślacz
11.05.2010