Polskie przepisy w zakresie podatku od towarw i usług, na mocy art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c)...
Karol Różycki
08.06.2010
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a u.p.d.o.f., zwolnione od podatku są diety i inne...
Tomasz Krywan
07.06.2010
Od dłuższego czasu w gospodarce postępuje proces specjalizacji pracownikw w bardzo wąskich...
Adam Bartosiewicz
03.06.2010
Po zakończeniu okresu umowy tzw. leasingu kapitałowego (zwanego rwnież leasingiem finansowym) -...
02.06.2010
Uczelnia wyższa, czyli szkoła prowadząca studia wyższe, ktra została utworzona zgodnie z przepisami...
Radosław Kowalski
01.06.2010
Choć pojęcie sprzedaży premiowej występuje w przepisach podatkowych, w żadnej z ustaw nie...
Dariusz Strzelec
31.05.2010