Centrum Informacyjne Rządu wyjaśniło w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu rządu, że projektowana ustawa wdraża przepisy unijnej dyrektywy w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń.

"Zawarte w niej przepisy mają gwarantować sprawność, rzetelność, przejrzystość oraz szybkość działania organów państwowych w obszarze współpracy międzynarodowej przy udzielaniu i korzystaniu ze wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych" - podało CIR.

Projekt zakłada współpracę z innymi państwami UE, która ma polegać na wymianie informacji o zobowiązanych, powiadamianiu o dokumentach oraz dochodzeniu lub zabezpieczaniu należności pieniężnych, w tym podatków i ceł każdego rodzaju oraz należności pieniężnych z nimi związanych.

"Wprowadzono jednak ograniczenie w zakresie +wieku+ należności, które mogą być przedmiotem tej pomocy (...), zasadniczo organ współpracujący nie będzie zobowiązany do udzielenia pomocy w stosunku do należności starszych niż pięć lat od terminu płatności. Nadal utrzymana została minimalna wysokość łączna należności pieniężnych, które będą podstawą wystąpienia z wnioskiem o pomoc, wynosząca 1500 euro" - poinformował CIR.

Projekt przewiduje też poszerzenie zakresu wymiany informacji między państwami członkowskimi w sprawach o zwrot podatku oraz nadpłaty podatku podmiotom mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym kraju UE. Zgodnie z nowymi przepisami możliwa będzie obecność urzędnika przy czynnościach związanych z realizacją pomocy w innym państwie członkowskim.

"Wymiana wniosków i informacji zarówno między państwami członkowskimi, jak i na obszarze naszego kraju odbywać się będzie z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej" - napisano.

CIR dodało, że projektowana ustawa reguluje także zasady korzystania i udzielania wzajemnej pomocy w dochodzeniu należności pieniężnych z państwami trzecimi, z którymi Polska związana jest umowami międzynarodowymi zarówno dwustronnymi (np. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), jak i wielostronnymi, np. Konwencją o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych.

"W celu zagwarantowania równej pozycji wierzycieli polskich i zagranicznych, projektowana ustawa przewiduje także zmianę niektórych zapisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jednocześnie - mając na względzie konieczność zapewnienia pełnej implementacji dyrektywy (...) - wprowadzono zmiany do innych aktów prawnych np. Ordynacji podatkowej, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa bankowego" - poinformowano w komunikacie.

mmu/ je/ jbr/