Uczestnictwo w szkoleniu e-learningowym "Pozycja podatnika w postępowaniu podatkowym" umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Przypominamy, że zgodnie z Zasadami etyki doradców podatkowych doradcy są zobowiązani do zdobywania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Do końca grudnia 2013 r. doradcy są zobowiązani uzyskać 32 punkty.