Zmiany związane z podniesieniem stawek VAT o 1 punkt procentowy, począwszy od stycznia 2011 r., wprowadzone do systemu podatkowego w zakresie VAT ustawą z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), dokonane zostały w ramach realizacji działań służących zapewnieniu stabilności finansów publicznych - wyjaśnił minister finansów.

Konieczność podwyższenia stawek VAT podyktowana była ogólną sytuacją finansową państwa. Polska nie była jedynym państwem członkowskim UE, które zdecydowało o podniesieniu stawek podatku VAT. Od początku 2009 r. uczyniło to aż kilkanaście państw UE m.in. Wielka Brytania, Czechy, Hiszpania i Portugalia.

Minister poinformował, że zgodnie z dokumentem "Program konwergencji. Aktualizacja 2013" przyjętym w dniu 30 kwietnia 2013 r. przez Radę Ministrów przewiduje się utrzymanie po 2013 r. aktualnych stawek VAT na niezmienionym poziomie. Przyczyną utrzymania aktualnych stawek jest konieczność ograniczenia nierównowagi finansów publicznych. Podkreślił również, że dokument ten został przygotowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów stabilności i konwergencji państw członkowskich UE.