Trybunał Konstytucyjny nie rozpozna 8 lipca br. pytania prejudycjalnego dotyczącego zryczałtowanego...
Jolanta Mazur
16.06.2014
Uproszczenie rozliczeń VAT m.in. dla usług telekomunikacyjnych świadczonych w innych krajach UE...
PAP
16.06.2014
Otwarcie 10 sierpnia dostępu do zawodów finansowych m.in. do zawodu księgowego i doradcy...
Jolanta Mazur
16.06.2014
Drugą wersję sprawozdania finansowego, uwzględniającą uwagi biegłego rewidenta i zmiany wprowadzone...
Dorota Mikulska
16.06.2014
Wydatki na podatek od czynności cywilnoprawnych, taksę notarialną oraz opłatę za wypisy aktu...
Jolanta Mazur
16.06.2014
Obrót podatkowy wobec stale poszerzającej się regulacji prawnej oraz kontekstu międzynarodowego...
Inny
16.06.2014
Kontrola skarbowa wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym w Kielcach i Prokuraturą Okręgową w...
Jolanta Mazur
16.06.2014
Województwo mazowieckie otrzyma ponad 246 mln zł pożyczki z budżetu - poinformowała w piątek...
PAP
16.06.2014
Raport grupy ekspertów nt. gospodarki cyfrowej wskazuje, że nie wymaga ona osobnych rozwiązań w...
PAP
16.06.2014
Wymiar sprawiedliwości we Francji podejrzewa genewski HSBC Private Bank o namówienie ok. 3000 swych...
PAP
14.06.2014
Zakup krytego stoiska na targowisku nie stanowi przesłanki prowadzenia pozarolniczej działalności...
Michał Malinowski
14.06.2014
165 dni pracował w tym roku statystyczny Polak, by opłacić wszystkie daniny na rzecz państwa. W...
PAP
14.06.2014
W czwartek Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją...
Katarzyna Bogucka
13.06.2014
Krajowa Izba Doradców Podatkowych przypomniała, że 30 czerwca mija termin uregulowania II raty...
Katarzyna Bogucka
13.06.2014
Doradca podatkowy
brak wpisu w zakresie prowadzenia działalności polegającej na odsprzedaży pojazdów może spowodować...
Adam Bartosiewicz
13.06.2014
Podatki to podobna jedna z dwóch pewnych rzeczy na tym świecie, warto się więc z nimi dobrze...
Jolanta Mazur
13.06.2014
Fiskus chce zmaksymalizować wpływy budżetowe. Są już stosowane nowe metody inwigilacji podatników w...
Jolanta Mazur
13.06.2014
Za dwa miesiące agencja Standard Poors podejmie decyzję w sprawie ratingu dla Polski w walutach...
Inny
13.06.2014
Jeżeli żona przejmuje działalność męża to w świetle obecnie dominującej wykładni powinna...
Radosław Kowalski
13.06.2014
W ramach aktualnie procedowanej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych prawodawca zamierza...
Radosław Kowalski
13.06.2014
Poznaliśmy zwycięzców VII edycji konkursu podatkowego TaxnYou skierowanego do...
Jolanta Mazur
13.06.2014
Zwrot poniesionych wydatków na wyżywienie dla zatrudnionych pracowników stanowiący nadwyżkę ponad...
Michał Malinowski
13.06.2014
W 2015 r. będzie bardzo trudno osiągnąć cel 2 proc. PKB przeznaczonych na wojsko - powiedział w...
PAP
13.06.2014
Osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych mają obowiązek zawiadomić Krajową Radę...
Joanna Polańska-Solarz
13.06.2014
Doradca podatkowy
Przed podjęciem działań promocyjnych należy określić grupy docelowe, do których kierujemy komunikat...
Joanna Polańska-Solarz
12.06.2014
Doradca podatkowy
Emitowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji 10 lub 15-letnich na rynkach zagranicznych...
Michał Malinowski
12.06.2014
W sytuacji, gdy dla samochodu nie jest prowadzona ewidencja albo samochód nie został wyraźnie...
Rafał Styczyński
12.06.2014
Jeżeli nie jest spełniony warunek wyłącznego przeznaczenia samochodu na wynajem, to mimo zapewnień...
Michał Malinowski
12.06.2014
Resort finansów ogłosił średnie ceny miedzi i srebra w maju 2014 r., które mają zastosowanie do...
Katarzyna Bogucka
12.06.2014
Ministerstwo Finansów w tym roku może prefinansować 20-30 proc. potrzeb pożyczkowych na przyszły...
PAP
12.06.2014