Polska Służba Celna podjęła działania mające na celu zminimalizowanie niekorzystnych skutków zaistniałej sytuacji, m.in. uruchomiając strefy buforowe przed przejściami granicznymi w Kuźnicy, Bobrownikach i Koroszczynie.

Ponadto:

- Pełnomocnik Szefa Służby Celnej ds. granicznych interweniował u odpowiadającego za funkcjonowanie granicy po stronie białoruskiej dyrektora departamentu Państwowego Komitetu Ceł w Mińsku;

- podczas polsko-białoruskiego spotkania w Grodnie, Pełnomocnik Szefa Służby Celnej oraz wojewoda podlaski interweniowali u gubernatora Obwodu Grodzieńskiego i dyrektora Regionalnego Urzędu Celnego w Grodnie;

- Szef Służby Celnej Jacek Kapica wysłał pismo do Przewodniczącego Państwowego Komitetu Ceł Republiki Białoruś, zwrócił się też do ministra spraw zagranicznych oraz do Komisji Europejskiej, z prośbą o interwencję w sprawie;

27 stycznia br. odbędzie się też osobiste spotkanie Szefa Służby Celnej z zastępcą Przewodniczącego Państwowego Komitetu Ceł Republiki Białoruś. Dodatkowo na każdej zmianie kierownicy oddziałów celnych i naczelnicy urzędów celnych interweniują u odpowiedników po stronie białoruskiej w sprawie spowolnionych odpraw.