Jak poinformowała "Rzeczpospolita", przedstawiciele nauki, administracji podatkowej, sądów oraz reprezentanci biznesu i praktycy zastanawiali się nad ramami nowego kodeksu podatkowego. Zdaniem ekspertów tworzenie nowej ordynacji powinna poprzedzić analiza, jakich przepisów w niej brakuje, a które rodzą wątpliwości interpretacyjne. Ważne jest także odpowiednie usystematyzowanie przepisów ordynacji, tak by była czytelna. Najwięcej emocji wywołały kwestie związane z instytucją interpretacji podatkowych, zasadą wyjaśniania wątpliwości na korzyść podatnika oraz samym stosowaniem prawa.

Więcej na ten temat w "Rzeczpospolitej" >>>