Wyjście obronną ręką z kryzysu światowego zawdzięczamy zwiększeniu deficytu, gdy trzeba było, i...
PAP
27.07.2015
Poprawa bezpieczeństwa na ścieżkach rowerowych i organizacja osiedlowych kulturalii m.in. te...
PAP
27.07.2015
Od początku 2015 r, wszczęto blisko 700 kontroli w związku z podejrzeniem zaistnienia tzw....
Inny
27.07.2015
Po raz pierwszy w historii Trybunał Konstytucyjny zdecydował się na skierowanie pytania...
Katarzyna Bogucka
24.07.2015
Sejm przyjął w piątek sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2014 r. oraz udzielił rządowi...
PAP
24.07.2015
Przychód pracownika spółki z o.o. z tytułu nabycia instrumentu pochodnego w postaci opcji powinien...
Katarzyna Bogucka
24.07.2015
Odsetki z tytułu nieterminowych płatności nie są ani wynagrodzeniem za towary, ani za usługi, a tym...
Paweł Ziółkowski
24.07.2015
PiS chce uzyskać 5 mld zł z sektora bankowego dzięki proponowanemu w programie tej partii...
Inny
24.07.2015
Rośnie liczba informacji zgłaszanych przez obywateli za pośrednictwem Krajowego Telefonu...
Jolanta Mazur
24.07.2015
MF widzi szanse na wzrost PKB w 2015 roku na poziomie 3,7-3,8 proc. - ocenił wiceminister finansów...
PAP
24.07.2015
Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przekazał do publicznej dyskusji projekt stanowiska w...
Jolanta Mazur
24.07.2015
Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają obowiązek pobierać zaliczki na podatek...
Sławomir Liżewski
24.07.2015
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokami z 15 lipca 2015 r. oddalił skargi Prezydenta...
Michał Malinowski
24.07.2015
Utrudnienie firmom powiązanym ze sobą wyprowadzanie zysku za granicę - przewiduje rządowy projekt...
PAP
24.07.2015
Belgijski rząd przyjął w czwartek reformę podatków, która przewiduje zrekompensowanie obniżki...
PAP
24.07.2015
Wpisywanie numeru PESEL na fakturach wystawianych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności...
Tomasz Krywan
23.07.2015
Gminy nie będą same sobie płacić podatku od nieruchomości za budynki będące ich własnością, gdy te...
PAP
23.07.2015
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego współdziałała przy rozbiciu międzynarodowej grupy wyłudzającej...
PAP
23.07.2015
Przeznaczenie nabytego samochodu osobowego do demontażu nie ma wpływu na powstanie obowiązku...
Katarzyna Bogucka
23.07.2015
Sejm opowiedział się w czwartek za większością senackich poprawek do noweli upraszczającej...
PAP
23.07.2015
W letniej edycji kampanii paragonowej resort finansów zachęca podatników, nie tylko do brania...
Jolanta Mazur
23.07.2015
Resort finansów wprowadził w ostatnim czasie wiele rozwiązań, których celem jest uszczelnienie...
PAP
23.07.2015
Chociaż działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu kojarzą się z dużymi podmiotami,...
Joanna Polańska-Solarz
23.07.2015
Doradca podatkowy
Z powodu zgłoszonych w drugim czytaniu poprawek projekt zmian w ustawie o akcyzie, który przewiduje...
PAP
23.07.2015
W ciągu ponad 20 lat ustawa o podatku dochodowym, na podstawie której każdy składa PIT, była...
PAP
23.07.2015
Głos doradców podatkowych w sprawie opiniowania projektów aktów prawa podatkowego i propozycji...
Joanna Polańska-Solarz
23.07.2015
Doradca podatkowy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski