Nowelizacja wprowadza zwolnienie przedmiotowe w podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków lub ich części stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. Wprowadzenie zwolnienia sprowadza się do wyeliminowania tych przypadków, w których gmina występująca jako podmiot prawa publicznego pobiera podatek od „siebie samej”.

Zobacz: Sejm za zwolnieniem dla gmin z podatku od własnych nieruchomości >>

Za nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza lub z których korzystają podmioty inne niż gmina, podatek nadal będzie odprowadzany.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego