W formularzu rejestracyjnym w sekcji D należało m.in. podać dane dotyczące konta bankowego. Dotychczas wypełnienie tego pola było obowiązkowe. Ponieważ nie wszystkie podmioty przewidują rozliczenia finansowe ze Służbą Celną, resort finansów postanowił zmienić zasady wypełniania sekcji D w następujący sposób:
1. Wypełnienie sekcji D „Konta bankowe" nie jest wymagane.
2. Jeżeli jednak zostanie wypełniony chociaż jeden element w sekcji D, pozostałe również są wymagane. Przykładowo, jeżeli wypełnione zostanie np. pole Rodzaj konta, to pozostałe pola sekcji np. Typ konta, Numer rachunku bankowego, itp. staną się wymagane.

Podanie danych bankowych już na etapie rejestracji przyspieszy jednak w późniejszym czasie, w przypadku powstania nadpłaty należności, dokonanie jej zwrotu na konto bankowe klienta. Należy też pamiętać, że każdy podmiot, który będzie dokonywał transakcji finansowych a rzecz Służby Celnej (zapłata należności celnych/podatkowych) będzie zobowiązany do aktualizacji swoich danych w zakresie sekcji D, tj. będzie zobowiązany podać dane dotyczące konta bankowego.

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego