Szczególną uwagę należy w tym kontekście zwrócić na regulacje podatku VAT, podatków dochodowych oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Przy nabywaniu usług z zagranicy podatnicy muszą odpowiedzieć sobie na szereg pytań związanych z rozliczeniem podatkowym. Czy należy pobrać podatek u źródła od wynagrodzenia wypłacanego zagranicznej firmie? Kiedy mamy do czynienia z importem usług? Jakie deklaracje i informacje należy złożyć do urzędu skarbowego? Jak ująć w księgach zakup usług od podmiotu obcego?

Rozwiązanie tych ale także wielu innych praktycznych problemów znajdą Państwo w poniższych tekstach opublikowanych w programie Vademecum Głównego Księgowego:

  1. Opodatkowanie u źródła usług niematerialnych nabywanych od podmiotów zagranicznych
  2. Informacja ORD-U na przykładach
  3. Import usług - opodatkowanie VAT
  4. Powstanie obowiązku podatkowego w VAT w imporcie usług
  5. Import usług - ewidencja księgowa
  6. Opodatkowanie u źródła świadczeń nabywanych w ramach działalności kulturalnej

Zobacz więcej w Vademecum Głównego Księgowego >>